Skip to main content

Cyswllt CaerdyddNewyddionStraeon cynfyfyrwyr

Pwysigrwydd gwirfoddoli gan gynfyfyrwyr — Stiwdio CAUKIN

26 Mai 2023

Yn 2015, sefydlodd Joshua Peasley (MArch 2018), Harry Thorpe (MArch 2018) a Harrison Marshall (MArch 2018) Stiwdio CAUKIN. Y nod? Grymuso cymunedau byd-eang trwy ddylunio a phensaernïaeth gynaliadwy, wrth addysgu ac uwchsgilio cymunedau lleol ledled y byd.

Wrth astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, gweithiodd y tri gyda thîm Menter a Dechrau Busnes Dyfodol Myfyrwyr, gan ennill dwy wobr cychwyn busnes myfyrwyr tra roedden nhw wrthi. Dywedodd CAUKIN mai eu nod yw dangos y gall sefydliad ganfod cydbwysedd rhwng elw a phwrpas trwy eu cydweithrediadau, addysg a datblygiadau rhyngwladol.

Mae eu 52 prosiect ledled y byd wedi creu mannau sydd wedi’u dylunio’n well i 10,000 o ddefnyddwyr yn ogystal ag addysgu 800 o aelodau cymunedol am ddylunio ac adeiladu drwy 200,000 awr o addysg ar safleoedd.

Yn ogystal â hyn, mae CAUKIN yn rhoi eu hamser yn ôl i Brifysgol Caerdydd yn rheolaidd, gan wirfoddoli eu gwybodaeth a’u harbenigedd lle bynnag y bo modd. Maent wedi rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr, ac wedi cynnig cyfleoedd gwirfoddoli dros yr haf, gan ganiatáu i fyfyrwyr gael profiad uniongyrchol gyda phrosiectau adeiladu a phrofi diwylliannau newydd.

Arweiniodd eu gwaith at CAUKIN yn ennill Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig Gweithredwr Amgylcheddol yng Ngwobrau Cynfyfyrwyr 2022 (tua)30. Mae Gwobrau (tua)30 yn dathlu’r cynfyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n arloeswyr ac yn torri rheolau yng nghymuned cynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, ac fe allwch chi enwebu ar gyfer gwobrau 2023 nawr.

Mae’r tîm wedi gallu cyflogi myfyrwyr Prifysgol Caerdydd fel interniaid stiwdio i ddarparu gwybodaeth a mewnwelediad gwerthfawr i’r rhai sydd am ddilyn gyrfaoedd mewn pensaernïaeth ac adeiladu.

Mae cynnig interniaethau, cyflwyno sgyrsiau i fyfyrwyr, a mentora yn rhai o’r ffyrdd gwych y mae CAUKIN a chynfyfyrwyr eraill Prifysgol Caerdydd yn rhoi eu hamser a’u gwybodaeth i gefnogi cenedlaethau’r dyfodol o fyfyrwyr a chynfyfyrwyr Caerdydd.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol. Darllenwch fwy am sut y gallwch gymryd rhan a helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr a chynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Mae Gwobrau (tua) 30 yn dathlu’r cynfyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n arloesi, ac yn torri tir newydd yn ogystal â thorri rheolau. Gallwch chi enwebu pobl nawr.