Skip to main content

DonateNewyddion

5 syniad codi arian tymhorol

2 Rhagfyr 2021

Mae’n adeg wych o’r flwyddyn pan fydd y rhan fwyaf ohonom yn teimlo’n hael iawn ac yn hapus i gyfrannu at achos da. Anogwch eraill i gofleidio’r ysbryd o roi gyda rhai gweithgareddau codi arian ar thema’r Nadolig.

Cyn dechrau, gwnewch yn siŵr bod beth bynnag a wnewch yn cyd-fynd â chyfyngiadau COVID-19 lleol, ac os penderfynwch wneud unrhyw beth â bwyd, ystyriwch hylendid bwyd ac alergeddau. Ar gyfer gweithgareddau sy’n gysylltiedig â gamblo, edrychwch ar reolau’r Comisiwn Gamblo a chofiwch, os ydych yn gofyn am roddion yn gyfnewid am nwyddau neu wasanaethau, megis raffl neu anrhegion lapio, ni fydd hyn yn gymwys ar gyfer Cymorth Rhodd.

1) Amnewid anrhegion am roddion

Lleddfwch rywfaint o’r straen sy’n gysylltiedig â dewis yr anrheg berffaith drwy ofyn i ffrindiau a theulu roi i’ch tudalen JustGiving yn lle hynny. Mae hyn yn lleihau eu llwyth siopa Nadolig, gwastraff papur a phlastig posibl, yn eich helpu i gyrraedd eich targed codi arian, ac, yn bwysicaf oll, yn mynd tuag at achos anhygoel.


2) Raffl Nadoligaidd

Llenwch hamper o bethau da (mae pawb wrth eu bodd â siocled!) neu siaradwch â’ch tafarn, bwyty neu siop annibynnol leol am dalebau ar gyfer raffl. Yn y ffordd honno, yn ogystal â chodi arian, byddwch chi’n cefnogi busnes lleol sydd angen cymorth.3) Rhagfyr o dacluso

Codwch arian a thacluso’ch cypyrddau ar yr un pryd. Mae Facebook yn ffordd hawdd iawn o wneud hyn heb unrhyw dâl comisiwn. Yn syml, dechreuwch lanlwytho lluniau a phrisiau!4) Trefnwch ddiwrnod siwmperi Nadolig

Pwy sydd ddim yn caru siwmper Nadolig glyd? Gorau po fwyaf nadoligaidd (a hwyliog!) y gorau. Gofynnwch i gydweithwyr wisgo eu siwmperi ar ddiwrnod penodol a rhoi rhodd fach tuag at eich achos codi arian. Os nad ydych yn gallu bod gyda’ch gilydd yn bersonol, awgrymwch anfon lluniau ar dudalen a rennir neu sgwrs grŵp. 5) Lapio Nadolig

Wir, gall lapio anrhegion gymryd llawer o amser, a gall cael y tâp gludiog hwnnw i gadw yn y lleoedd cywir fod yn fwy rhwystredig na dod o hyd i nodwydd mewn ysgub. Drwy gynnig tynnu’r gorchwyl hwn oddi ar ddwylo pobl a lapio eu hanrhegion ar eu cyfer, gallwch ofyn am rodd yn gyfnewid. Mae’n fuddugoliaeth i bawb, ac erbyn diwedd y flwyddyn, bydd gennych sgiliau lapio trawiadol!