Skip to main content
Kate Morgan (BA 2017)

Kate Morgan (BA 2017)


Postiadau blog diweddaraf

Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru: Dathlu 10 mlynedd o lwyddiant

Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru: Dathlu 10 mlynedd o lwyddiant

Postiwyd ar 10 Mawrth 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru (WARC) wedi bod wrth wraidd polisïau ac arferion pwysig ers 10 mlynedd, gan ddarparu data y gellir ei drosi yn gamau gweithredu ac sy'n cael effaith wirioneddol ar weithwyr proffesiynol yn y gymuned awtistig. Mae cyn-gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr presennol WARC yn cwrdd i fyfyrio ar eu cyflawniadau gan edrych ymlaen at y 10 mlynedd nesaf.

COVID-19 a chanser: Deall agweddau a thorri rhwystrau

COVID-19 a chanser: Deall agweddau a thorri rhwystrau

Postiwyd ar 9 Mawrth 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Anthropolegwr meddygol yw Harriet Quinn-Scoggins (PhD 2019) sy'n canolbwyntio ar ymchwil canser. Roedd unwaith yn rhan o raglen Arweinwyr Ymchwil Canser y Dyfodol (FLiCR), ac mae bellach yn cymryd rhan yn yr astudiaeth agweddau ac ymddygiadau canser COVID-19. Yma mae'n esbonio pam bod ymagwedd anthropolegol yn bwysig, a sut gall yr ymchwil hon wella diagnosis cynnar o ganser.

Dathlu Cymru a chefnogi cerddorion yn wyneb COVID-19

Dathlu Cymru a chefnogi cerddorion yn wyneb COVID-19

Postiwyd ar 25 Chwefror 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Iestyn Griffiths (BA 2016, MA 2018) yn disgrifio ei daith o fod yn blentyn oedd wedi'i wirioni â cherddoriaeth i gyd-gyfarwyddo cyngerdd digidol mawr ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi, gan ddathlu a chefnogi cerddorion o Gymru.

Sut gwnaeth gwaith caled fy rhieni fy ysbrydoli i lwyddo – I Gyn-fyfyrwyr, Gan Gyn-fyfyrwyr

Sut gwnaeth gwaith caled fy rhieni fy ysbrydoli i lwyddo – I Gyn-fyfyrwyr, Gan Gyn-fyfyrwyr

Postiwyd ar 18 Chwefror 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Jackie Yip (BA 2018) wedi teithio’r byd ac wedi ymdrwytho ym mhob cyfle sydd wedi dod ei ffordd. Gan ddefnyddio’r agwedd at waith a ysbrydolodd ei rhieni ynddi, ynghyd â’r gefnogaeth ar gael gan Brifysgol Caerdydd, llenwodd Jackie ychydig flynyddoedd byr â llond oes o brofiadau.

7 llyfr cynfyfyrwyr i’ch paratoi ar gyfer Dydd Sant Ffolant eleni

7 llyfr cynfyfyrwyr i’ch paratoi ar gyfer Dydd Sant Ffolant eleni

Postiwyd ar 11 Chwefror 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Efallai bydd Dydd Sant Ffolant ychydig yn wahanol eleni ac mae'n annhebygol y gwelwn lawer o enghreifftiau mawr a chyhoeddus o gariad ond peidiwch â phoeni. Ewch i nôl paned poeth, setlwch ar y soffa ac ymgollwch i deimladau cynnes a braf gyda'r tudalennau cyffrous hyn.

Dechrau hael i’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Dechrau hael i’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Postiwyd ar 28 Ionawr 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Cangen Prydain o Gymdeithas yr Ysgolheigion sy’n Dychwelyd o‘r Gorllewin wedi bod mor hael â rhoi masgiau i Brifysgol Caerdydd fel arwydd twymgalon o undod a chefnogaeth.

Chwilio am y ‘cyswllt coll’ rhwng clefyd yr arennau a chlefyd cardiofasgwlaidd

Chwilio am y ‘cyswllt coll’ rhwng clefyd yr arennau a chlefyd cardiofasgwlaidd

Postiwyd ar 16 Rhagfyr 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Dr Anne-Catherine Raby yn ymchwilydd yn yr Ysgol Feddygaeth, yn chwilio am y cysylltiad rhwng clefyd cronig yr arennau a chlefyd cardiofasgwlaidd gyda ffocws ar lid. Mae ei gwaith yn bellgyrhaeddol, yn hollgynhwysol, ac yn hollbwysig i ddeall y clefyd sy'n gyfrifol am fwy o farwolaethau yn fyd-eang nag unrhyw achos arall.

Dewch i gwrdd â’r ymchwilydd – yr Athro Anne Rosser

Dewch i gwrdd â’r ymchwilydd – yr Athro Anne Rosser

Postiwyd ar 14 Rhagfyr 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae clefyd Huntington yn un dinistriol, a achosir gan enyn diffygiol sy'n atal yr ymennydd rhag gweithio'n iawn, gan effeithio ar symudedd, dysgu, meddwl ac emosiynau. Mae'r symptomau'n gwaethygu dros amser ac ar hyn o bryd nid oes modd gwella’r clefyd. Mae'n gyflwr etifeddol ac mae ganddo siawns o tua 50% y caiff ei basio i lawr gan riant. Fe wnaethom siarad â'r ymchwilydd Anne Rosser, Athro Niwrowyddoniaeth Glinigol, Adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae interniaethau yn ‘fuddiol i bawb’

Mae interniaethau yn ‘fuddiol i bawb’

Postiwyd ar 9 Rhagfyr 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Bu Mohammad Arshad (MEng 2020) ar interniaeth dros yr haf gyda KGAL Consulting Ltd. Cafodd y lleoliad gwaith ei gynnig gan gynfyfyriwr o Gaerdydd. O ganlyniad, cafodd swydd barhaol gyda’r cwmni ac mae wedi cychwyn ar ei yrfa ym maes peirianneg. Cawsom air gydag ag ef i glywed am sut y gwnaeth y mwyaf o'r cyfle a chael swydd mewn maes y mae galw mawr amdano.

Dewch i gwrdd ag arweinydd newydd ymchwil canser Caerdydd – cyfnod cyffrous i ddod

Dewch i gwrdd ag arweinydd newydd ymchwil canser Caerdydd – cyfnod cyffrous i ddod

Postiwyd ar 9 Rhagfyr 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Yr Athro Awen Gallimore yw Arweinydd Thema Canser newydd Prifysgol Caerdydd. Mae hi’n llawn egni a brwdfrydedd ac mae ganddi gynlluniau mawr ar gyfer llywio ymchwil canser yng Nghaerdydd. Cawsom air gydag Awen i gael ei mewnwelediad i'r datblygiadau a'r arloesedd cyffrous sy'n cael eu cynnal yn y maes hwn.