Skip to main content

Ryseitiau Er Mwyn Llwyddo

Ryseitiau Er Mwyn Llwyddo: Cluniau cyw iâr wedi’u rhwygo gyda llysiau

25 Ionawr 2022

Cyfres o ryseitiau gan arbenigwyr yn y diwydiant bwyd a diod yw Recipes for Success. Wedi’i greu yn wreiddiol fel llyfr ryseitiau ar gyfer myfyrwyr newydd, mae cogyddion cyn-fyfyrwyr, blogwyr bwyd a pherchnogion bwytai yn hael yn rhannu eu ryseitiau blasus, hawdd eu gwneud. Darganfyddwch fwy am ein cyn-fyfyrwyr disglair yn y gegin wrth wneud rhywbeth blasus! 

Dyma’r cogydd

Astudiodd Jack Stein (BSc 2004, MA 2006) Seicoleg a Hanes yr Henfyd, ond dilynodd ei angerdd (ac ôl troed ei dad, Rick Stein) i’r gegin, fel cyfarwyddwr a chogydd llwyddiannus. Ma wedi gweithio mewn bwytai ar draws y byd ac yn athro ar ei gwrs coginio ei hun. Ond doedd e ddim mor wych â hyn o ran coginio erioed…

“Fy atgofion i o goginio fel myfyriwr – wnes i ddim gwneud llawer, ond ces i fy ysbrydoli i fynd yn ôl i gegin broffesiynol ar ôl gadael. Ro’n i wir yn un o’r myfyrwyr hynny oedd yn cael ‘cebab neu ddau’r wythnos wedi’u golchi i lawr â chwrw’ – ac ro’n i wrth fy modd!”

Dewch i ni goginio…

Rhestr siopa

6–8 clun (thighs) cyw iâr, gyda’r croen arnyn nhw

1 llwy fwrdd o olew olewydd

Pinsiad mawr o bowdwr pum sbeis

400g o datws newydd

500g o ddail y gwanwyn (sbigoglys neu gêl)

25g o fenyn

Halen a phupur

Bydd arnoch angen

Hambwrdd pobi

Cynhwysydd

Sosban

Dull

Cam 1

Cynhesu’r ffwrn i 200˚C. Gorchuddio’r cluniau cyw iâr ag olew, rhywfaint o halen a phupur. Rhostio ar hambwrdd pobi am 25 munud nes byddan nhw’n frown. Eu tynnu allan a’u gadael am 20 munud.

Cam 2

Pan fydd y cig cyw iâr wedi oeri, ei dynnu oddi wrth ei gilydd â fforc, oddi ar yr asgwrn. Taenu’r cig â phowdr pum sbeis a’i roi o’r neilltu. Draenio’r braster sydd dros ben ond cadw sudd y cig. Gallwch ailddefnyddio’r esgyrn i wneud stoc.

Cam 3

Rhoi’r tatws, heb eu crafu, mewn 1 litr o ddŵr a halen; dod â’r dŵr i’r berw, yna eu mudferwi nes eu bod yn feddal. Eu draenio a’u rhoi o’r neilltu.

Cam 4

Torri dail y gwanwyn yn stribedi. Rhoi ychydig o ddŵr mewn sosban. Ychwanegu’r dail a rhoi’r clawr ar y sosban. Cadw’r clawr ar y sosban am 2–3 munud, gan ychwanegu rhagor o ddŵr os oes angen. Ychwanegu’r menyn a chymysgu’r dail ynddo.

Cam 5

Sleisio’r tatws a’u rhoi yn yr hambwrdd gyda sudd y cig a’r cig wedi’i rwygo. Eu rhoi’n ôl yn y popty am 5–6 munud. Gweini’r cyw iâr a’r tatws gyda dogn o ddail y gwanwyn. Taenu ychydig o bowdwr pum sbeis a halen drosto.

Dewisol

Mae croeso i chi ychwanegu saws poeth a mayo garlleg!

© Jack Stein’s World on a Plate

Cyhoeddwyd gyntaf gan Bloomsbury Publishing PLC, 2018

Yn ôl ein profwr o Undeb y Myfyrwyr, Hannah Doe (Gwyddorau Biofeddygol 2018-) Llywydd yr Undeb…

“Mae hon yn rysáit wych i’w gwneud i ffrindiau. Tra bydd yn coginio, gallwch fwrw ymlaen â rhywfaint o ddarllen neu astudio. Byddwch yn hael gyda’r halen a phupur a mwynhewch y ffaith nad oes llawer o olchi llestri ar y diwedd.”

Wedi mwynhau’r rysáit hon? Mae gennym lawer mwy o le y daeth honno yn Recipes for Success. Ewch amdani!