Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Diabwlimia

Diabwlimia

Postiwyd ar 18 Hydref 2017 gan Alison Seymour

Mae amgylchiadau trist hunanladdiad Megan Davison yn ddiweddar wedi tynnu sylw at y prinder gwybodaeth sydd ar gael ynghylch yr anhwylder bwyta diabwlimia. Mae’r term diabwlimia yn cyfeirio at y […]

Gwella iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc

Gwella iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc

Postiwyd ar 17 Hydref 2017 gan Dr Rhiannon Evans

Dr Rhiannon Evans, Uwch-ddarlithydd, DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd. Michelle Hughes, Nyrs Arbenigol CAMHS, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Mae iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc […]

Ymchwil Iechyd meddwl – mae’r dyfodol yn galw

Ymchwil Iechyd meddwl – mae’r dyfodol yn galw

Postiwyd ar 16 Hydref 2017 gan Professor Jeremy Hall

Afiechyd Meddwl - argyfwng cenedlaethol Mae afiechyd meddwl yn argyfwng cenedlaethol. Bob blwyddyn mae un ym mhob pedwar person yn y DU yn dioddef problem iechyd meddwl, sy'n cael effaith […]

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd Iechyd meddwl yn y gweithle

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd Iechyd meddwl yn y gweithle

Postiwyd ar 10 Hydref 2017 gan Amy Sykes

10 Hydref yw Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017, ac iechyd meddwl yn y gweithle yw’r ffocws eleni a bennwyd gan Ffederasiwn Byd-eang Iechyd Meddwl. Ym Mhrifysgol Caerdydd rydym yn […]

Chwalu rhwystrau yn y gweithle

Chwalu rhwystrau yn y gweithle

Postiwyd ar 10 Hydref 2017 gan Alison Tobin

Thema Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni yw iechyd meddwl yn y gweithle. Canfu adroddiad diweddar gan MIND fod 32% o ddynion yn nodi mai gwaith. Roedd gan y cyn-fyfyriwr […]

Rhyddhau ein hunain rhag gormes emosiynol yn y gwaith

Rhyddhau ein hunain rhag gormes emosiynol yn y gwaith

Postiwyd ar 10 Hydref 2017 gan Professor Dirk Lindebaum

Sut i ddefnyddio ailwerthusiadau, a mynegi dicter (yn adeiladol) yn lle ei 'reoli' - gan Dirk Lindebaum. Ymddangosodd yr erthygl hon yn gyntaf yn LSE Business Review. Ydy eich emosiynau bob […]

MINDDS – rhwydwaith holl-Ewropeaidd ar gyfer ymchwil Anhwylderau Niwroddatblygiadol

MINDDS – rhwydwaith holl-Ewropeaidd ar gyfer ymchwil Anhwylderau Niwroddatblygiadol

Postiwyd ar 9 Hydref 2017 gan Professor Adrian Harwood

Pan fyddwn yn sôn am ‘anhwylderau niwroddatblygiadol’ (NDD), rydym yn cyfeirio at ystod o gyflyrau iechyd meddwl a unir gan fioleg orfyffryddiadol sy’n deillio o ddatblygiad ymenyddol amharedig.  Dim ond […]

#MHNR2017

#MHNR2017

Postiwyd ar 27 Medi 2017 gan Ben Hannigan

Fe groesawyd cynrychiolwyr i Gynhadledd Ymchwil Ryngwladol Nyrsio Iechyd Meddwl (#MHNR2017) yn Neuadd Dinas Caerdydd ar 14 ac 15 Medi 2017. Dyma’r 23ain tro i’r gynhadledd gael ei chynnal. Hwn […]

Taflu golwg ar epilepsi yn Syndrom Dileu 22q11.2

Taflu golwg ar epilepsi yn Syndrom Dileu 22q11.2

Postiwyd ar 30 Awst 2017 gan Christopher Eaton

Dychmygwch fod yn rhiant i blentyn sydd ag anhwylder geneteg brin sy'n effeithio ar y galon, y meddwl a'r ymennydd. Yna, dychmygwch fod yr anhwylder 'prin' hwn yn effeithio ar […]

Cynyddu’r ddealltwriaeth o awtistiaeth, a rhoi’r gorau i feio rhieni ar gam

Cynyddu’r ddealltwriaeth o awtistiaeth, a rhoi’r gorau i feio rhieni ar gam

Postiwyd ar 11 Awst 2017 gan Professor Susan Leekam

Sue Leekam a Catherine R.G. Jones Mae gan gynifer â 1.1% o boblogaeth y Deyrnas Unedig anhwylder sbectrwm awtistig (ASD), sy’n golygu ei fod yn gyflwr cymharol gyffredin. Ac eto […]