Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chlinigwyr iechyd meddwl

Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chlinigwyr iechyd meddwl

Postiwyd ar 12 Gorffennaf 2016 gan Dr Frances Rice

Pob Gorffennaf, mae Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg (MRC CNGG) ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnal ysgol haf ar gyfer myfyrwyr, gwyddonwyr a meddygon sy'n […]

Iechyd meddwl, anableddau dysgu a gofal cymdeithasol: gwarchod hawliau dynol yn y cyfnod argyfyngus o doriadau llym sydd ohoni

Iechyd meddwl, anableddau dysgu a gofal cymdeithasol: gwarchod hawliau dynol yn y cyfnod argyfyngus o doriadau llym sydd ohoni

Postiwyd ar 9 Gorffennaf 2016 gan Julie Doughty

Trefnwyd y gynhadledd hon, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar 24 Mehefin, ar y cyd rhwng y Ganolfan Cyfraith Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl […]

Deall achosion salwch meddwl amenedigol trwy weithio gyda’r rhai sydd wedi byw drwyddo

Deall achosion salwch meddwl amenedigol trwy weithio gyda’r rhai sydd wedi byw drwyddo

Postiwyd ar 8 Gorffennaf 2016 gan Professor Ian Jones

Cyhoeddwyd y testun yn wreiddiol ar MRC Insight o dan CC BY 4.0 Mae’r Athro Ian Jones yn Seiciatrydd Amenedigol Ymgynghorol ac yn Gyfarwyddwr yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer […]

Cynyddu ymwybyddiaeth o Iechyd meddwl mewn Clefyd Huntington

Cynyddu ymwybyddiaeth o Iechyd meddwl mewn Clefyd Huntington

Postiwyd ar 27 Mehefin 2016 gan Dr Emma Yhnell

Anhwylder ar yr ymennydd yw Clefyd Huntington (HD), clefyd niwroddirywiol a achosir gan gelloedd yr ymennydd yn marw'n raddol. Mae achos genetig i HD, ac felly os yw genyn y […]

Chwythu’r chwiban ar iechyd meddwl

Chwythu’r chwiban ar iechyd meddwl

Postiwyd ar 13 Mehefin 2016 gan Alison Tobin

Mae'r hen ddyfarnwr rygbi a Phencampwr Ymchwil NCMH Clive Norling yn rhannu ei brofiadau o iselder ysbryd ac yn esbonio pam ei fod ef wedi cymryd rhan yn ein gwaith […]

Iechyd meddwl:  Mewn undeb y mae nerth

Iechyd meddwl: Mewn undeb y mae nerth

Postiwyd ar 6 Mehefin 2016 gan Professor Michael Owen

Dyw iechyd meddwl byth ymhell o’r penawdau y dyddiau hyn, a dyna sut dylai fod. Bydd un o bob pedwar ohonom yn dioddef rhyw fath o salwch meddwl mewn unrhyw […]

Deall systemau a gwasanaethau iechyd meddwl

Deall systemau a gwasanaethau iechyd meddwl

Postiwyd ar 6 Mehefin 2016 gan Ben Hannigan

Gan weithio ar y cyd â chydweithwyr ledled y Deyrnas Unedig, gan gynnwys pobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau yn uniongyrchol, mae ymchwilwyr yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol […]

Yn ôl ymyl y dibyn

Yn ôl ymyl y dibyn

Postiwyd ar 6 Mehefin 2016 gan Alison Tobin

Arweiniodd y niwrogenetegydd yr Athro Michael O’Donovan yr astudiaeth enetig fwyaf o sgitsoffrenia a gynhaliwyd erioed, gan daflu goleuni newydd ar achosion biolegol y cyflwr. Teithiodd yr ymgyrchydd iechyd meddwl […]

Mae pobl Iach yn gallu clywed lleisiau hefyd

Mae pobl Iach yn gallu clywed lleisiau hefyd

Postiwyd ar 6 Mehefin 2016 gan Clara Humpston

Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi dod ar draws ambell berson ar y stryd yn mwmial wrthynt eu hunain, fel pe baent yn cael sgwrs gyda rhywun arall. Maent yn aml […]