Skip to main content
Alison Seymour

Alison Seymour


Postiadau blog diweddaraf

Diabwlimia

Diabwlimia

Postiwyd ar 18 Hydref 2017 gan Alison Seymour

Mae amgylchiadau trist hunanladdiad Megan Davison yn ddiweddar wedi tynnu sylw at y prinder gwybodaeth sydd ar gael ynghylch yr anhwylder bwyta diabwlimia. Mae’r term diabwlimia yn cyfeirio at y […]