Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd Iechyd meddwl yn y gweithle

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd Iechyd meddwl yn y gweithle

Postiwyd ar 10 Hydref 2017 gan Amy Sykes

10 Hydref yw Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017, ac iechyd meddwl yn y gweithle yw’r ffocws eleni a bennwyd gan Ffederasiwn Byd-eang Iechyd Meddwl. Ym Mhrifysgol Caerdydd rydym yn […]

Chwalu rhwystrau yn y gweithle

Chwalu rhwystrau yn y gweithle

Postiwyd ar 10 Hydref 2017 gan Alison Tobin

Thema Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni yw iechyd meddwl yn y gweithle. Canfu adroddiad diweddar gan MIND fod 32% o ddynion yn nodi mai gwaith. Roedd gan y cyn-fyfyriwr […]

Rhyddhau ein hunain rhag gormes emosiynol yn y gwaith

Rhyddhau ein hunain rhag gormes emosiynol yn y gwaith

Postiwyd ar 10 Hydref 2017 gan Professor Dirk Lindebaum

Sut i ddefnyddio ailwerthusiadau, a mynegi dicter (yn adeiladol) yn lle ei 'reoli' - gan Dirk Lindebaum. Ymddangosodd yr erthygl hon yn gyntaf yn LSE Business Review. Ydy eich emosiynau bob […]

MINDDS – rhwydwaith holl-Ewropeaidd ar gyfer ymchwil Anhwylderau Niwroddatblygiadol

MINDDS – rhwydwaith holl-Ewropeaidd ar gyfer ymchwil Anhwylderau Niwroddatblygiadol

Postiwyd ar 9 Hydref 2017 gan Professor Adrian Harwood

Pan fyddwn yn sôn am ‘anhwylderau niwroddatblygiadol’ (NDD), rydym yn cyfeirio at ystod o gyflyrau iechyd meddwl a unir gan fioleg orfyffryddiadol sy’n deillio o ddatblygiad ymenyddol amharedig.  Dim ond […]

#MHNR2017

#MHNR2017

Postiwyd ar 27 Medi 2017 gan Ben Hannigan

Fe groesawyd cynrychiolwyr i Gynhadledd Ymchwil Ryngwladol Nyrsio Iechyd Meddwl (#MHNR2017) yn Neuadd Dinas Caerdydd ar 14 ac 15 Medi 2017. Dyma’r 23ain tro i’r gynhadledd gael ei chynnal. Hwn […]

Taflu golwg ar epilepsi yn Syndrom Dileu 22q11.2

Taflu golwg ar epilepsi yn Syndrom Dileu 22q11.2

Postiwyd ar 30 Awst 2017 gan Christopher Eaton

Dychmygwch fod yn rhiant i blentyn sydd ag anhwylder geneteg brin sy'n effeithio ar y galon, y meddwl a'r ymennydd. Yna, dychmygwch fod yr anhwylder 'prin' hwn yn effeithio ar […]

Cynyddu’r ddealltwriaeth o awtistiaeth, a rhoi’r gorau i feio rhieni ar gam

Cynyddu’r ddealltwriaeth o awtistiaeth, a rhoi’r gorau i feio rhieni ar gam

Postiwyd ar 11 Awst 2017 gan Professor Susan Leekam

Sue Leekam a Catherine R.G. Jones Mae gan gynifer â 1.1% o boblogaeth y Deyrnas Unedig anhwylder sbectrwm awtistig (ASD), sy’n golygu ei fod yn gyflwr cymharol gyffredin. Ac eto […]

Allai gwyddor data chwyldroi gofal iechyd meddwl?

Allai gwyddor data chwyldroi gofal iechyd meddwl?

Postiwyd ar 2 Awst 2017 gan Jemma Cole

Mae salwch meddwl yn effeithio ar un o bob pedwar person bob blwyddyn, ac yn aml mae hynny’n cael effaith ddinistriol ar eu bywydau.  Ac er bod salwch meddwl yn […]

Fy nyddiadur Caerdydd

Postiwyd ar 24 Gorffennaf 2017 gan Dr Niran Okewole

Pam oeddwn yng Nghaerdydd? Ddeunaw mlynedd yn ôl, pan oeddwn yn dal i fod yn yr ysgol feddygol, aeth genetegydd Camerŵnaidd ag ambell un ohonom o’n clwb Geneteg i labordy […]

Pam mae ymwybyddiaeth ofalgar yn bwysig ym maes addysg feddygol

Pam mae ymwybyddiaeth ofalgar yn bwysig ym maes addysg feddygol

Postiwyd ar 18 Gorffennaf 2017 gan Dr Craig Hassed

Mae'r darn hwn yn seiliedig ar bapur sy'n ail rifyn The British Student Doctor Journal, a gaiff ei argraffu gan Wasg Prifysgol Caerdydd. Mae nifer o heriau sy'n gysylltiedig â bod […]