Skip to main content
Anna Garton

Anna Garton


Postiadau blog diweddaraf

Mae dros draean o Aelodau’r Senedd yn gynfyfyrwyr neu gyn-staff o Brifysgol Caerdydd

Mae dros draean o Aelodau’r Senedd yn gynfyfyrwyr neu gyn-staff o Brifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 24 Mai 2021 gan Anna Garton

O'r 60 Aelod o'r Chweched Senedd, mae gan 22 gysylltiadau agos â Phrifysgol Caerdydd ac maent naill ai'n gynfyfyrwyr, yn Gymrodyr er Anrhydedd neu'n gyn-aelodau staff.

Cofrestrwch ar gyfer #5kMay

Cofrestrwch ar gyfer #5kMay

Postiwyd ar 29 Ebrill 2021 gan Anna Garton

Y mis hwn, mae crewyr her 5k y cyfnod clo, Run For Heroes, wedi lansio digwyddiad rhedeg rhithwir newydd, #5kMay. Darllenwch ragor am sut i gefnogi ymchwil Prifysgol Caerdydd drwy gymryd rhan yn eich 5k eich hun ym mis Mai.

Dewch i gwrdd â Phennaeth newydd yr Ysgol Peirianneg

Dewch i gwrdd â Phennaeth newydd yr Ysgol Peirianneg

Postiwyd ar 28 Ebrill 2021 gan Anna Garton

Ar ôl deuddeng mlynedd yn yr Ysgol Peirianneg, penodwyd yr Athro Jianzhong Wu yn Bennaeth yr Ysgol ym mis Medi 2020, yng nghanol y pandemig. Buon ni’n ei holi am arwain yr Ysgol yn ystod y cyfnod heriol hwn, ei flaenoriaethau, a'i ddyheadau ar gyfer y dyfodol.

Pennaeth Newydd Ysgol Deintyddiaeth

Pennaeth Newydd Ysgol Deintyddiaeth

Postiwyd ar 25 Mawrth 2021 gan Anna Garton

Ar ôl saith mis yn y swydd fel Pennaeth newydd yr Ysgol Deintyddiaeth, cawsom air gyda'r Athro Nicola Innes am ei phrofiad yn y rôl, ei blaenoriaethau a'i gobeithion ar gyfer y dyfodol.

Menywtora ‘21 – Cynfyfyrwragedd Prifysgol Caerdydd yn mentora cynfyfyrwragedd Prifysgol Caerdydd

Menywtora ‘21 – Cynfyfyrwragedd Prifysgol Caerdydd yn mentora cynfyfyrwragedd Prifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 15 Mawrth 2021 gan Anna Garton

Y mis Mawrth hwn, i ddathlu Mis Hanes Menywod rydym yn cynnal ein digwyddiad mentora fflach cyntaf, Menywtora '21.

Cwrdd â’r Gwirfoddolwr – Glyn Lloyd

Cwrdd â’r Gwirfoddolwr – Glyn Lloyd

Postiwyd ar 26 Chwefror 2021 gan Anna Garton

Mae Glyn Lloyd (PhD 2008, PGDip 2007, MSc 2003, LLB 2002) yn Bartner a Sylfaenydd Newfields Law yng Nghaerdydd. Cwmni sy'n arbenigo mewn cyfraith mewnfudo. Gan ei fod wedi gwirfoddoli fel myfyriwr, mae Glyn wedi parhau i wneud hynny ar ôl graddio, gan rannu ei brofiad a'i arbenigedd er mwyn helpu myfyrwyr i wireddu eu potensial, ni waeth beth yw eu cefndir.

I Orwedd Mewn Preswylfeydd – Mae cymuned cynfyfyrwyr Caerdydd yn anfon negeseuon o gefnogaeth

I Orwedd Mewn Preswylfeydd – Mae cymuned cynfyfyrwyr Caerdydd yn anfon negeseuon o gefnogaeth

Postiwyd ar 4 Rhagfyr 2020 gan Anna Garton

Mae cymuned cynfyfyrwyr Caerdydd wedi anfon negeseuon o gefnogaeth i fyfyrwyr mewn Preswylfeydd. Darllenwch rai o'r negeseuon hyfryd a anfonwyd.

Saith o leoedd mwyaf arswydus Caerdydd

Saith o leoedd mwyaf arswydus Caerdydd

Postiwyd ar 27 Hydref 2020 gan Anna Garton

Gyda'i hanes hir sy'n aml yn erchyll, nid yw'n syndod bod Caerdydd yn gartref i rai lleoedd eithaf arswydus. Ac wrth i Galan Gaeaf gyrraedd eto, roeddem yn meddwl y byddem yn rhoi disgrifiad bach o safleoedd mwyaf arswydus y ddinas! Ymwelwch â nhw os ydych chi'n meiddio - ac wrth gwrs os yw rheolau’r cyfnod clo lleol yn caniatáu hynny!

Mae’n Gyfnod y Glas, ond mae’n un wahanol iawn i’r arfer

Mae’n Gyfnod y Glas, ond mae’n un wahanol iawn i’r arfer

Postiwyd ar 25 Medi 2020 gan Anna Garton

Mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn gweithio’n galed dros yr haf i baratoi campws diogel i groesawu myfyrwyr a staff yn ôl. Fodd bynnag, bydd wythnosau cyntaf y myfyrwyr newydd yn brofiad hollol wahanol i’r un fyddai ei rhagflaenwyr wedi’i gael.

Adeiladu dyfodol cynaliadwy ar gyfer yr amgylchedd ynghyd â’r economi 

Adeiladu dyfodol cynaliadwy ar gyfer yr amgylchedd ynghyd â’r economi 

Postiwyd ar 17 Awst 2020 gan Anna Garton

Mae Gerwyn Holmes (BSc 2005), sylfaenydd y busnes newydd arobryn Ecoslurps, yn siarad â ni am ein dibyniaeth ar blastig untro, gwersi a ddysgwyd mewn busnes, effeithiau COVID-19 a’i gyngor ar gyfer Graddedigion 2020.