Skip to main content

Mai 1, 2020

Sut mae Caerdydd yn cefnogi myfyrwyr

Sut mae Caerdydd yn cefnogi myfyrwyr

Postiwyd ar 1 Mai 2020 gan Alumni team

Mae Simon Wright (LLB 1995) a Claire Morgan (BSc Econ 1992, MSc 1994) ill dau yn gynfyfyrwyr ac yn aelodau staff - dywedon wrthym am yr her o gefnogi myfyrwyr drwy’r argyfwng.

Fe wnaeth fy amser yng Nghaerdydd fy mharatoi’n drylwyr

Fe wnaeth fy amser yng Nghaerdydd fy mharatoi’n drylwyr

Postiwyd ar 1 Mai 2020 gan Alumni team

Cymhwysodd Emily Chestnut (BN 2019) fel nyrs ddiwedd 2019 ac mae’n gweithio yn Ysbyty’r Mynydd Bychan, Caerdydd. Mae hi’n gweithio ar y ward gastroenteroleg a chlefydau heintus A7, sy’n darparu […]

Cynfyfyrwyr Caerdydd: camu ymlaen yn ystod argyfwng

Cynfyfyrwyr Caerdydd: camu ymlaen yn ystod argyfwng

Postiwyd ar 1 Mai 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae aelodau o deulu Caerdydd bellach yn ysgwyddo cyfrifoldebau newydd yn yr ymdrech fyd-eang i fynd i’r afael â COVID-19. P’un a oes ganddynt gefndir mewn peirianneg, meddygaeth, cyfathrebu, cyfrifiadureg, busnes neu chwaraeon, mae’r cynfyfyrwyr hyn o Brifysgol Caerdydd yn rhoi eu hamser, eu hegni a’u sgiliau i ymladd yn erbyn pandemig y coronafeirws.