Skip to main content

Cyswllt Caerdydd

Er cof

18 Rhagfyr 2018

Cofio cynfyfyrwyr, staff a ffrindiau Prifysgol Caerdydd.

Dean Fletcher (BSc 2007) & family
Dean Fletcher (BSc 2007)

Dean Fletcher (BSc 2007)

Cynfyfyriwr a rhedwr #TeamCardiff

1986-2018

Wedi’i ei fagu yn Saltash, Cernyw, dechreuodd Dean ar ei astudiaethau yn Ysgol Busnes Caerdydd yn 2004. Datblygodd gylch agos o ffrindiau yn ystod ei amser yng Ngogledd Tal-y-bont ac ar ei gwrs. Ar ôl graddio, arhosodd yn y ddinas i ddechrau ar yrfa lwyddiannus mewn cyfrifeg.

Yn ystod ei amser yno, fe wnaeth gwrdd â Katie (nee Punter) (BScEcon 2010) a raddiodd o Gaerdydd gydag ef, ac fe briododd y ddau. Symudon nhw gyda’i gilydd i Gaerwysg a dechrau teulu, gyda’u merch fach Evie yn cyrraedd y llynedd.

Bu farw Dean ar ôl llwyddo i redeg Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd/Caerdydd 2018. Mae ei ffrindiau a’i deulu yn ei gofio am ei “agwedd rhyfeddol o ryfedd, llawen at fywyd” ac fel “tad a gŵr rhyfeddol” ac ymroddedig.

Malcolm Anderson (BScEcon 1991, MPhil 1994)

Cynfyriwr ac aelod o staff

1970-2018

Daeth Malcolm Anderson i Gaerdydd yn lanc yn ei arddegau er mwyn astudio yn Ysgol Busnes Caerdydd, ac fe arhosodd yma.

Bu’n ymchwilydd toreithiog, ac yn athro ymroddedig a phoblogaidd yn ystod ei yrfa 30-mlynedd yn yr Ysgol Busnes ar ôl ei astudiaethau. Roedd ei angerdd dros addysg – a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe – i’w deimlo gan ei gydweithwyr a’i fyfyrwyr.

Mae’n gadael gwraig a thair merch ar ei ôl, ac roedd yn ymroddedig i’r pedair.

Rashid Domingo MBE

Ffrind

1937-2018

Wedi’i eni yn Cape Town, roedd y cemegydd, yr entrepreneur a’r dyngarwr, Rashid Domingo yn gweld Cymru fel cartref.

Fe sefydlodd Biozyme yn 1971 (un o’r cynhyrchwyr ensymau ar gyfer clinigwyr diagnosis mwyaf yn y byd) ac roedd bob amser yn frwdfrydig dros addysg a’i bŵer i drawsnewid bywydau.

Roedd yn credu’n gryf mewn “rhoi rhywbeth yn ôl”, ac fe ddefnyddiodd Mr Domingo ei lwyddiant i gefnogi eraill. Fe roddodd yn hael i Brifysgol Caerdydd i greu cronfa fwrsariaeth i fyfyrwyr mewn caledi ariannol.

David Thomas (BA 1947)

1923-2018

Frederick Dunning (BSc 1950)

1928-2018

Tajdeen Dharamshi (BA 1962)

1940-2017

Dr J T Pearson (BSc 1962)

1935-2018

Eric Brierley (BPharm 1962)

1939-2018

Brinley Newman (BEng 1965)

1943-2018

Yr Athro Paul O’Brien CBE (PhD 1979)

1954-2018

Louisa Jakeman (LLB 1983)

1962-2018

Cian D Burke (BSc 1988)

1965-2018

Phillip J Rasmussen (BSc 1992)

1970-2018

Geraint Doran (BSc 1995)

1969-2017

Dr Margaret C Powell (PhD 1995)

1925-2018

Kimmo K Muttonen (MBA 2005)

1961-2018

Sarah E Stevens (BScEcon 2012)

1990-2017

Adam Vaughan (BA 2017)

1995-2018

Sultan Alshammari (Law 2017-2018)

1994-2018

Marty Draganova (CertHE 2018)

1998-2018

Dr Javier Uceda Fernandez (PhD 2018)

1992-2018

Gary M Keith (PgCert 2018)

1971-2017

Jeffrey R Cocks OBE (alumnus)

1941-2018

Sally Dugan (alumna)

d.2018

Kenneth Markham (staff)

1929-2018

Dr John Yockney (staff)

1935-2017

Reginald Tetstall (staff)

d.2016

Yr Athro C Grey-Morgan (staff)

d.2018