Skip to main content

Mehefin 4, 2018

Pam rwy’n rhedeg: Stori #TeamCardiff Nicola

Pam rwy’n rhedeg: Stori #TeamCardiff Nicola

Postiwyd ar 4 Mehefin 2018 gan Jon Barnes (BA 2007)

Mae rhedwyr #TeamCardiff eisoes yn paratoi ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd / Prifysgol Caerdydd. Fe wnaethom ofyn i Nicola Benallick, aelod o staff Prifysgol Caerdydd – ac un o aelodau #TeamCardiff am y trydydd tro – ddweud ychydig yn rhagor wrthym pam mae’n rhedeg a sut mae’n paratoi.