events

Caerdydd-UCL Gweminarau STEM ar sail disgyblaeth

Posted on 22 January 2021 by cesi

Gweminarau Ymchwil Addysg STEM ar sail disgyblaeth Trefnydd a gwesteiwr: Andrea Jimenez Dalmaroni Nod y gweminarau hyn sy’n seiliedig ar ddisgyblaethau (DBER) yw dod â chymuned o academyddion ac ymchwilwyr addysg ar sail disgyblaeth ynghyd i rannu canlyniadau, ymagweddau a dulliau, yn ogystal â pharhau i helpu i ddatblygu addysg STEM sy’n seiliedig ar dystiolaeth.
Read more


Cynhadledd Gaeaf ALT 2020, erthygl blog 1

Posted on 22 January 2021 by cesi

Diweddariadau o Gynhadledd Gaeaf Ar-lein ALT 2020 Ar 15-16 Rhagfyr 2020, cymerodd aelodau o dîm Dysgu Digidol Prifysgol Caerdydd ran yng Nghynhadledd Gaeaf Ar-lein y Gymdeithas Technoleg Ddysgu (ALT). Cymerodd 300 o gynrychiolwyr o dros 12 gwlad ran yn y gynhadledd rithwir, a gynhaliwyd ar Blackboard Collaborate, gan ddod ag arbenigwyr ynghyd i drafod y
Read more


ALT Winter Conference 2020, blog post 1

Posted on 22 January 2021 by cesi

Updates from the ALT Online Winter Conference 2020 On 15-16 December 2020, members of Cardiff University’s Digital Education team attended the Association for Learning Technology (ALT) Online Winter Conference. In total, 300 delegates from over 12 countries took part in the event with the virtual conference, hosted on Blackboard Collaborate, bringing together experts to discuss
Read more


Cardiff-UCL STEM DBER Webinars

Posted on 20 January 2021 by cesi

Discipline-based STEM Education Research Webinars Organiser and host: Andrea Jimenez Dalmaroni These webinars aim to bring together an interdisciplinary community of academics and discipline-based education researchers to share results, approaches, and methods, and further support the development of evidence-based STEM education. The webinar series is sponsored by the Institute of Physics and the Royal Society
Read more


Team Tuesdays- Meet Carys, Events and Communications Officer

Posted on 7 July 2020 by cesi

Name: Carys Bradley-Roberts Role at the University: Events and Communications Officer for the Centre for Education Support and Innovation What is your role in the Digital Education Programme? I created a communications strategy for the programme and am co-ordinating the comms according to this strategy. I manage the CESI twitter and blog and help collate
Read more