Personal Tutor Profile: Merideth Gattis, School of Psychology

Posted on 31 July 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?I did my undergraduate studies at a small liberal arts college in Massachusetts, where the professors on our degree course knew every student by name. My professors encouraged me to consider an
Read more


Proffil Tiwtor Personol: Merideth Gattis, Ysgol Seicoleg

Posted on 31 July 2020 by cesi

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol? Fe wnes i fy astudiaethau israddedig mewn coleg celfyddydol breiniol bach yn Massachusetts, lle roedd yr athrawon ar ein cwrs gradd yn adnabod pob myfyriwr yn ôl eu henwau. Roedd fy
Read moreTeam Tuesdays- Meet Geraint, Learning Technology Officer

Posted on 13 July 2020 by cesi

Name: Geraint Evans Role at the University: Learning Technology Officer (CESI) What is your role in the Digital Education Programme?As part of the CESI Digital Education Team I support the work of a number of the working groups. I am particularly interested in the people side of change, and as well as working on both
Read more


Assessment Design in a Digital Environment

Posted on 7 July 2020 by cesi

As the new academic lead for the University’s Transforming Assessment project, it seemed timely for me to write a short blog post on some of the things we need to think about as we develop our programmes for the next academic year.  The past year has certainly presented us with some challenges around assessment, and
Read more


Dylunio Asesu mewn Amgylchedd Digidol

Posted on 7 July 2020 by cesi

Fel yr arweinydd academaidd newydd ar gyfer prosiect Trawsnewid Asesu’r Brifysgol, roedd yn ymddangos yn amserol imi ysgrifennu blog byr ar rai o’r pethau y mae’n rhaid i ni feddwl amdanynt wrth inni ddatblygu ein rhaglenni ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Mae’r flwyddyn ddiwethaf yn sicr wedi cyflwyno rhai heriau i ni o ran
Read more


Team Tuesdays- Meet Carys, Events and Communications Officer

Posted on 7 July 2020 by cesi

Name: Carys Bradley-Roberts Role at the University: Events and Communications Officer for the Centre for Education Support and Innovation What is your role in the Digital Education Programme? I created a communications strategy for the programme and am co-ordinating the comms according to this strategy. I manage the CESI twitter and blog and help collate
Read more
Ddim yn siŵr beth i’w wneud am addysgu ar-lein y flwyddyn nesaf? Peidiwch â phoeni, mae help ar ei ffordd!

Posted on 23 June 2020 by cesi

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21, bydd angen i ni addasu ein haddysgu i ddull ‘cyfunol’ (gan integreiddio gweithgareddau ar-lein ac ar y campws). Bydd rhai cydweithwyr eisoes yn gyfarwydd â’r dull hwn, ond i eraill bydd hyn yn hollol newydd. Un o linynnau’r Rhaglen Addysg Ddigidol yw creu cyfres o ddigwyddiadau ac adnoddau hyfforddi a
Read more