Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cyfathrebu â myfyrwyr

Posted on 4 February 2021 by cesi

Mae’r ffordd rydych chi’n siarad â myfyrwyr yn dylanwadu ar y ffordd maen nhw’n derbyn eich negeseuon Mae cyfathrebu, sy’n hanfodol ar gyfer ymgysylltiad cadarnhaol â myfyrwyr, yn digwydd gyda’r derbynnydd, nid yr anfonwr – felly sut allwch chi sicrhau eich bod chi’n cyrraedd myfyrwyr mewn gwirionedd? Cadwch bopeth yn syml Ysgrifennwch negeseuon clir, byr.
Read more


Top tips for communicating with students

Posted on 4 February 2021 by cesi

The way you speak to students shapes the way they receive your messages Communication, which is crucial for positive student engagement, happens in the receiver, not the sender – so how can you make sure you’re actually getting through to students? Keep it simple Write short, clear messages. Use short, clear sentences. Check out our
Read more


Team Tuesdays- Meet Sophia, Student Experience Executive Officer

Posted on 2 February 2021 by cesi

Name: Sophia Wigley   Role:  Student Experience Executive Officer – joined January 2017   What is your role in the CESI team?  I work on lots of different projects to aim to improve the student experience such as Online Orientation, Student Voice, Generic Student Handbook, Partnership Projects to name a few. The project I have most enjoyed is leading the Student Champion system.  We work with
Read more


Cynhadledd Gaeaf ALT 2020, erthygl blog 2

Posted on 29 January 2021 by cesi

Hygyrchedd Digidol Cyflwyniad Ar 15-16 Rhagfyr 2020, cymerodd aelodau o dîm Addysg Ddigidol Prifysgol Caerdydd ran yng Nghynhadledd Gaeaf Ar-lein y Gymdeithas Technoleg Ddysgu (ALT). Ar y cyfan, cymerodd 300 o gynrychiolwyr o dros 12 gwlad ran yn y gynhadledd rithwir, a gynhaliwyd drwy Blackboard Collaborate, gan ddod ag arbenigwyr ynghyd i drafod y cwestiynau
Read more


ALT Winter Conference 2020, blog post 2

Posted on 29 January 2021 by cesi

Digital Accessibility  Introduction On 15-16 December 2020, members of Cardiff University’s Digital Education team attended the Association for Learning Technology (ALT) Online Winter Conference. In total, 300 delegates from over 12 countries took part in the event, with the virtual conference hosted using Blackboard Collaborate bringing together experts to discuss the most urgent questions facing
Read more


Team Tuesdays, Meet Elliw- Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Officer

Posted on 25 January 2021 by cesi

Role: Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Officer – joined University about 10 years ago   What is your role in the CESI team?  As a Coleg Branch officer, I am the main contact point between the Coleg Cymraeg and the University on various projects and schemes to develop our Welsh medium academic provision, from applying for Grants, UG and Research Scholarships, to promotional
Read more


Caerdydd-UCL Gweminarau STEM ar sail disgyblaeth

Posted on 22 January 2021 by cesi

Gweminarau Ymchwil Addysg STEM ar sail disgyblaeth Trefnydd a gwesteiwr: Andrea Jimenez Dalmaroni Nod y gweminarau hyn sy’n seiliedig ar ddisgyblaethau (DBER) yw dod â chymuned o academyddion ac ymchwilwyr addysg ar sail disgyblaeth ynghyd i rannu canlyniadau, ymagweddau a dulliau, yn ogystal â pharhau i helpu i ddatblygu addysg STEM sy’n seiliedig ar dystiolaeth.
Read more


Cynhadledd Gaeaf ALT 2020, erthygl blog 1

Posted on 22 January 2021 by cesi

Diweddariadau o Gynhadledd Gaeaf Ar-lein ALT 2020 Ar 15-16 Rhagfyr 2020, cymerodd aelodau o dîm Dysgu Digidol Prifysgol Caerdydd ran yng Nghynhadledd Gaeaf Ar-lein y Gymdeithas Technoleg Ddysgu (ALT). Cymerodd 300 o gynrychiolwyr o dros 12 gwlad ran yn y gynhadledd rithwir, a gynhaliwyd ar Blackboard Collaborate, gan ddod ag arbenigwyr ynghyd i drafod y
Read more


ALT Winter Conference 2020, blog post 1

Posted on 22 January 2021 by cesi

Updates from the ALT Online Winter Conference 2020 On 15-16 December 2020, members of Cardiff University’s Digital Education team attended the Association for Learning Technology (ALT) Online Winter Conference. In total, 300 delegates from over 12 countries took part in the event with the virtual conference, hosted on Blackboard Collaborate, bringing together experts to discuss
Read more


Cardiff-UCL STEM DBER Webinars

Posted on 20 January 2021 by cesi

Discipline-based STEM Education Research Webinars Organiser and host: Andrea Jimenez Dalmaroni These webinars aim to bring together an interdisciplinary community of academics and discipline-based education researchers to share results, approaches, and methods, and further support the development of evidence-based STEM education. The webinar series is sponsored by the Institute of Physics and the Royal Society
Read more