Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Dau ‘dro cyntaf’ i fforwm electroneg

Dau ‘dro cyntaf’ i fforwm electroneg

Postiwyd ar 24 Awst 2020 gan Heath Jeffries

Torrodd Prifysgol Caerdydd dir newydd yn ddiweddar drwy gynnal cynhadledd fyd-eang ar electroneg amledd uchel. Cyflawnodd y digwyddiad ddau beth mawr am y tro cyntaf, drwy gael ei gynnal yn […]

Tîm Arloesedd Clinigol yn Newid i fod yn Rhithwir

Tîm Arloesedd Clinigol yn Newid i fod yn Rhithwir

Postiwyd ar 7 Awst 2020 gan Heath Jeffries

Ni fu cyfnod erioed lle mae angen dod o hyd i atebion i anghenion clinigol ar gymaint o frys. Mae'r Bartneriaeth Arloesedd Clinigol a grëwyd rhwng Prifysgol Caerdydd a Bwrdd […]

Llwyddiant i Brosiect Mentora Iaith

Llwyddiant i Brosiect Mentora Iaith

Postiwyd ar 4 Awst 2020 gan Peter Rawlinson

Dechreuodd y Prosiect Mentora Myfyrwyr MFL sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yn 2015. Cafodd ei lunio mewn ymateb i’r gostyngiad sylweddol yn nifer y bobl ifanc oedd yn […]

A ydych yn gyffrous am Spot-a-bee?

A ydych yn gyffrous am Spot-a-bee?

Postiwyd ar 27 Gorffennaf 2020 gan Heath Jeffries

Y tro nesaf y byddwch yn yr ardd, neu'n mynd â’r ci am dro, cadwch lygad am wenyn. Os byddwch yn cymryd llun ar eich ffôn o'r planhigion y maen […]

Symud o werthuso i ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus

Symud o werthuso i ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus

Postiwyd ar 22 Gorffennaf 2020 gan Heath Jeffries

Yn 2014, mewn adroddiad i Swyddfa Gabinet y DU, cyflwynodd Yr Athro Jonathan Shepherd gysyniad yr ecosystem dystiolaeth. Am y tro cyntaf, gwnaeth hyn integreiddio'r prosesau o gynhyrchu a chydblethu […]

Cysylltu’r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS)

Cysylltu’r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS)

Postiwyd ar 20 Gorffennaf 2020 gan Peter Rawlinson

Sglodion electronig mân yw Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sy'n sbarduno technolegau yfory. Maen nhw'n gyflymach ac yn fwy hyblyg na silicon, ac i'w canfod mewn amrywiaeth o gynhyrchion arloesol o ffonau symudol […]

Pennaeth Britishvolt yn cefnogi dyfodol glanach

Pennaeth Britishvolt yn cefnogi dyfodol glanach

Postiwyd ar 7 Gorffennaf 2020 gan Peter Rawlinson

Mae cynfyfyriwr o Ysgol Busnes Caerdydd, Orral Nadjari (MBA, 2008),  eisiau adeiladu ffatri werdd enfawr sy’n cynhyrchu batris cyntaf a mwyaf y DU ym Mro Morgannwg Yma, mae Prif Swyddog Gweithredol a sefydlydd Britishvolt yn dweud wrth blog y Cartref Arloesedd pam ei fod o’r farn bod her COVID-19 ar hyn o bryd yn cynnig mwy o gyfleoedd yn y dyfodol i gerbydau a bwerir gan fatris.  Dechreuodd taith Mr. Nadjari tuag at lwyddiant ym Mhrifysgol Caerdydd.  Cwblhaodd MBA yn Ysgol Busnes Caerdydd ar ôl astudio BSc mewn Astudiaethau Busnes a Japaneeg.  “Mae fy ngyrfa’n seiliedig ar fy amser ym Mhrifysgol,” meddai Mr. Nadjari.  “Cafodd ei ysgogi gan weledigaeth a dyheadau entrepreneuraidd, ac mae'n bleser gennyf eu gwireddu o'r diwedd gyda Britishvolt. Rwyf wrth fy modd â’r gobaith o ddychwelyd i adeiladu ffatri enfawr bwysig yn agos iawn at y lle y treuliais saith mlynedd orau fy mywyd."  Mae Britishvolt yn gobeithio creu hyd at 4,000 […]

Dathlu sbarc | spark – buddsoddi mewn arloesedd

Dathlu sbarc | spark – buddsoddi mewn arloesedd

Postiwyd ar 7 Gorffennaf 2020 gan Peter Rawlinson

Mae canolfan ar gyfer cwmnïau newydd, cwmnïau deilliannol, busnesau myfyrwyr a mentrau cymdeithasol wedi cyrraedd ei phwynt adeiladu uchaf. Bydd sbarc | spark yn helpu pobl fentrus i gysylltu, cydweithio a chreu.  Yma, mae […]

Rhaid i’r byd ar ôl y pandemig fod yn fwy teg ac yn fwy cynaliadwy

Rhaid i’r byd ar ôl y pandemig fod yn fwy teg ac yn fwy cynaliadwy

Postiwyd ar 3 Gorffennaf 2020 gan Peter Rawlinson

Mae COVID-19 wedi tanio gobeithion ac ofnau ar gyfer y byd ar ôl y pandemig. Gobeithion bod byd newydd yn bosibl; ofnau y bydd yr hen fyd yn ailgodi, er […]

Alpacr yn codi $200k yn Silicon Valley

Alpacr yn codi $200k yn Silicon Valley

Postiwyd ar 29 Mehefin 2020 gan Peter Rawlinson

Mae busnes newydd myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, Alpacr – y rhwydwaith cymdeithasol ar gyfer pobl sy'n hoff o deithio ac antur – wedi datblygu llawer ers iddo gael ei lansio ddwy […]