Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Modest Trends yn cael effaith fyd-eang

Modest Trends yn cael effaith fyd-eang

Postiwyd ar 22 Chwefror 2021 gan Peter Rawlinson

Mae busnes Rifhat Qureshi (BSc 1999, Strategaeth Fusnes ac Entrepreneuriaeth 2020-) Modest Trends yn cynnig dillad amrywiol a chynaliadwy i fenywod sy’n gwisgo mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’u meddylfryd ysbrydol […]

Eich cefnogi i dyfu ac uwchraddio eich busnes

Eich cefnogi i dyfu ac uwchraddio eich busnes

Postiwyd ar 15 Chwefror 2021 gan Peter Rawlinson

Bydd Covid-19 a Brexit yn cael effaith hirdymor ar yr economi. Rhaid i fusnesau bach a chanolig ddod o hyd i ffyrdd newydd o oroesi. Fodd bynnag, lle bynnag y […]

Datblygiadau goleuedig    

Datblygiadau goleuedig   

Postiwyd ar 11 Chwefror 2021 gan Peter Rawlinson

Bu i rwystrau 2020 ysgogi gwyddonwyr ledled y byd i oresgyn heriau. Er gwaethaf sefyllfaoedd gweithio cyfyngedig, mae arbenigwyr yn Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) Prifysgol Caerdydd wedi cael diweddglo llwyddiannus […]

Dam yn byrlymu yn amlygu’r angen am ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd   

Dam yn byrlymu yn amlygu’r angen am ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd   

Postiwyd ar 8 Chwefror 2021 gan Peter Rawlinson

Mae argae'r penwythnos diwethaf yng ngogledd India wedi arwain at golli bywyd, eiddo a seilwaith wedi'i ddifrodi. Ymchwydd o ddŵr o rewlif Himalayan i ffwrdd argae yn ei lwybr yng nghyflwr Uttarakhand. Mae'r […]

Chwilio am gariad trwy gerddoriaeth?

Chwilio am gariad trwy gerddoriaeth?

Postiwyd ar 1 Chwefror 2021 gan Peter Rawlinson

Myfyriwr o Brifysgol Caerdydd yn dechrau busnes newydd POM i greu cysylltiadau ystyrlon trwy rannu cariad at gerddoriaeth.  Yma, mae'r sylfaenydd a'r Prif Swyddog Gweithredol, Vihan Patel (BSc Econ) yn […]

Ysgogi Arloesedd

Ysgogi Arloesedd

Postiwyd ar 25 Ionawr 2021 gan Peter Rawlinson

Wythfed gynhadledd flynyddol prif symposiwm Sefydliad Catalysis Caerdydd ar-lein yn parhau i ddenu siaradwyr gorau y byd academaidd a diwydiannol. Cyfarwyddwr y Sefydliad, yr Athro Duncan Wass, yn amlinellu llwyddiant y digwyddiad diweddar.  “Mae wedi bod yn uchafbwynt calendr Sefydliad Catalysis Caerdydd ers amser maith. Mae Cynhadledd Flynyddol CCI yn denu arbenigwyr o bob cwr o'r byd. Rydyn ni'n cwrdd fel arfer am ddeuddydd, ac yn mwynhau darlithoedd, cinio a chyflwyniadau gan ymchwilwyr ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, ynghyd â chinio penodol i ddiolch i'n cydweithwyr am eu cefnogaeth barhaus.  “Er gwaethaf heriau’r pandemig, parhaodd ein digwyddiad yn 2021 i gyfuno arbenigedd academaidd a chymwysiadau diwydiannol. Fe wnaeth tua 120 o westeion fewngofnodi i'n sesiynau ar-lein dros ddau hanner diwrnod.   Ymhlith ein siaradwyr o fri roedd yr Athro Ben Davies FRS, Prifysgol Rhydychen. Amlinellodd ffocws ei grŵp ymchwil ar ddealltwriaeth gemegol a datblygu swyddogaeth biomoleciwlaidd, gyda phwyslais ar garbohydradau a phroteinau.  Ac roedd yn hyfryd croesawu’r Athro Nora de Leeuw yn ôl i Gaerdydd, er yn rhithiol. Yn arbenigwr mewn cemeg gyfrifiadurol, bu Nora yn Rhag Is-Ganghellor Rhyngwladol ac Ewrop yng Nghaerdydd, cyn ymuno â Phrifysgol Leeds fel Deon Gweithredol cyntaf y Gyfadran Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.  Rhannodd yr Athro Regius John Bower, Prifysgol Lerpwl, fewnwelediadau ei grŵp ymchwil i gatalysis synthesis organig, tra rhoddodd Dr Alfred Hass gipolwg hynod ddiddorol i ni ar waith HTE - cwmni o'r Almaen sy'n arbenigo mewn arbrofi trwybwn uchel.   Gellir crynhoi'r neges gyffredinol, drawiadol, a mwyaf pleserus o ddigwyddiad eleni mewn un gair: cynnydd. Yn ystod y cyfnod anodd yma, mae gwyddonwyr catalytig yn parhau i wneud cynnydd ac yn awyddus i rannu eu canlyniadau. Rwy'n credu bod hyn yn dangos gwytnwch ymchwilwyr yn y CCI ac yn ehangach, hyd yn oed o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol.  Rydyn ni wrth ein bodd bod cymaint o arbenigwyr wedi dewis ymuno â ni ar-lein eleni: mae'n dystiolaeth glir nid yn unig o'n statws fel canolfan ryngwladol flaenllaw ar gyfer gwyddoniaeth catalyddu, ond hefyd o ysbryd y diwydiannau a'r sefydliadau academaidd rydyn ni'n gweithio gyda nhw .  Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd wyneb yn wyneb, ysgwyd llaw a rhannu pryd o fwyd yn 2022. Wrth i ni symud i mewn i Hwb Ymchwil Drosiadol pwrpasol ar Gampws Arloesedd Caerdydd, ynghyd â labordai o'r radd flaenaf, uned microsgopeg a chyfres o swyddfeydd newydd, gobeithiwn y bydd yn flwyddyn nodedig i'r Sefydliad.    O'r Cartref Arloesedd hwn, bydd CCI yn chwarae rhan allweddol yn ein hadferiad trwy ddatblygu technolegau newydd sydd eu hangen i gyflawni nodau sero net […]

Bancio ar arloesi

Bancio ar arloesi

Postiwyd ar 18 Ionawr 2021 gan Peter Rawlinson

Mae Banc Datblygu Cymru yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd i droi ymchwil yn gynhyrchion a phrosesau sy'n gyrru ffyniant. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n rhannu gwybodaeth i feithrin busnesau cartref. Yma, […]

Ymateb cadarnhaol i fodiwlau DPP newydd

Ymateb cadarnhaol i fodiwlau DPP newydd

Postiwyd ar 14 Ionawr 2021 gan Peter Rawlinson

Mae gweithwyr y sector cyhoeddus wedi canmol manteision y modiwlau DPP o'r MSc newydd mewn Dadansoddeg Data i'r Llywodraeth (MDataGov). Darperir yr MSc drwy'r bartneriaeth strategol rhwng y Swyddfa Ystadegau […]

Ydych chi’n un o Arweinwyr AI a Roboteg y Dyfodol?

Ydych chi’n un o Arweinwyr AI a Roboteg y Dyfodol?

Postiwyd ar 11 Ionawr 2021 gan Peter Rawlinson

Pobl a Robotiaid, AI tebyg i bobl, AI Moesegol ac Esboniadwy, Technolegau a Chymdeithas sy'n Canolbwyntio ar bobl ...dyna ambell thema ddyfodolaidd a fydd yn cael eu trafod ymysg eraill […]

Y dyfodol ar gyfer bwyd cynaliadwy

Y dyfodol ar gyfer bwyd cynaliadwy

Postiwyd ar 6 Ionawr 2021 gan Peter Rawlinson

Mae arbenigwyr o Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy (PLACE), Prifysgol Caerdydd yn dweud bod systemau bwyd cynaliadwy a chyfiawn yn bwysicach nag erioed yn ystod pandemig COVID-19. Ymunodd academyddion o'r Sefydliad […]