Skip to main content

Sefydliadau Arloesedd ac Ymchwil y Brifysgol

Sylwi ar arwyddion rheolaeth drwy orfodaeth: rôl gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

Sylwi ar arwyddion rheolaeth drwy orfodaeth: rôl gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

Postiwyd ar 10 Mai 2024 gan Home of Innovation Blog

  Gall rheolaeth drwy orfodaeth gael effaith ddinistriol ar y rhai sy’n dioddef ganddi, ac mae sylwi ar yr arwyddion yn gynnar yn hollbwysig. Yn y blog hwn, mae Dr […]

Diogelu preifatrwydd yn oes deallusrwydd artiffisial (AI): Archwilio potensial modelau iaith mawr mewn llwythi gwaith sy’n ymdrin â data sensitif

Diogelu preifatrwydd yn oes deallusrwydd artiffisial (AI): Archwilio potensial modelau iaith mawr mewn llwythi gwaith sy’n ymdrin â data sensitif

Postiwyd ar 12 Mawrth 2024 gan Home of Innovation Blog

Mae ein tirwedd ddigidol yn esblygu’n gyflym, ac ni fu diogelu ein data personol erioed mor bwysig. Yn y blog hwn, mae Dr Will Webberley, Cyfarwyddwr a Phrif Swyddog Technoleg, […]

Ôl-osod cartrefi i greu dyfodol sero net

Ôl-osod cartrefi i greu dyfodol sero net

Postiwyd ar 27 Chwefror 2024 gan Home of Innovation Blog

Mae ôl-osod cartrefi’r DU gan ddefnyddio technolegau sy’n effeithlon o ran ynni ac insiwleiddio yn gam hollbwysig tuag at ffrwyno allyriadau carbon a meithrin dyfodol cynaliadwy. Yn y blog hwn, […]

A yw profiadau o arwahanrwydd cymdeithasol yn effeithio ar iechyd meddwl pobl ifanc?

A yw profiadau o arwahanrwydd cymdeithasol yn effeithio ar iechyd meddwl pobl ifanc?

Postiwyd ar 7 Chwefror 2024 gan Home of Innovation Blog

Sut mae cael eich ynysu oddi wrth bobl ifanc eraill yn berthnasol i broblemau iechyd meddwl? Yn y blog hwn, mae Dr Katherine Thompson, cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol sy’n ymchwilio i […]

Adnabod eich corff: Ffitrwydd y genhedlaeth nesaf

Adnabod eich corff: Ffitrwydd y genhedlaeth nesaf

Postiwyd ar 19 Rhagfyr 2023 gan Home of Innovation Blog

Mae eich corff yn gweithio ac yn perfformio'n wahanol ar adegau gwahanol o'r dydd, yn seiliedig ar gyfuniad unigryw o'ch geneteg a'ch amgylchedd. O ran ffitrwydd, mae amser gorau i […]

Defnyddio dadansoddiadau cymharol ansoddol mewn setiau niwlog i ymchwilio i’r heterogenedd ymhlith y sawl sy’n credu mewn cynllwyn

Defnyddio dadansoddiadau cymharol ansoddol mewn setiau niwlog i ymchwilio i’r heterogenedd ymhlith y sawl sy’n credu mewn cynllwyn

Postiwyd ar 7 Rhagfyr 2023 gan Home of Innovation Blog

  Ymhlith y llu o oblygiadau diogelwch ynghlwm wrth gredu mewn cynllwyn mae peryglu iechyd y cyhoedd ac ymosodiadau treisgar ar sefydliadau democrataidd. Yn y blog hwn, mae Isabella Orpen, […]

Pam rydyn ni’n credu newyddion ffug? Cipolwg byr ar nodweddion personoliaeth, ffydd yn y llywodraeth, a’r meddylfryd sy’n dueddol o gredu mewn cynllwynion.

Pam rydyn ni’n credu newyddion ffug? Cipolwg byr ar nodweddion personoliaeth, ffydd yn y llywodraeth, a’r meddylfryd sy’n dueddol o gredu mewn cynllwynion.

Postiwyd ar 7 Rhagfyr 2023 gan Home of Innovation Blog

  Pam mae rhai pobl yn dueddol o gredu twyllwybodaeth? Yn y blog hwn, mae Andrew Wainwright, myfyriwr israddedig sy'n astudio Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, yn trafod […]

Tanio’r broses o bontio i Sero Net mewn ffordd adnewyddadwy

Tanio’r broses o bontio i Sero Net mewn ffordd adnewyddadwy

Postiwyd ar 30 Tachwedd 2023 gan Home of Innovation Blog

  Newid hinsawdd yw her fwyaf ein hoes. Mae'n hollbwysig ein bod yn mynd i'r afael â heriau amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol wrth ragweld byd cynaliadwy. Mae cynlluniau gweithredu ar unwaith […]

Rhoi hwb i arloesi ym maes diogelwch y cyhoedd

Rhoi hwb i arloesi ym maes diogelwch y cyhoedd

Postiwyd ar 8 Tachwedd 2023 gan Home of Innovation Blog

  Mae cynlluniau ariannu Kickstarter yn gatalyddion gwych ar gyfer meithrin cydweithrediadau a mentrau ymchwil newydd. Yn y blog hwn rydym yn trafod pedwar prosiect sydd wedi elwa ar gyllid […]

Datblygu atebion sero net

Datblygu atebion sero net

Postiwyd ar 2 Hydref 2023 gan Heath Jeffries

  Mae Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd ar Canolfan Ymchwil Drosi (TRH) Prifysgol Caerdydd yn gweithio gyda byd diwydiant i ddatblygu atebion Sero Net. Yn nigwyddiad lansio diweddar y Ganolfan, esboniodd dau […]