Skip to main content
Home of Innovation Blog

Home of Innovation Blog


Postiadau blog diweddaraf

Sylwi ar arwyddion rheolaeth drwy orfodaeth: rôl gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

Sylwi ar arwyddion rheolaeth drwy orfodaeth: rôl gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

Postiwyd ar 10 Mai 2024 gan Home of Innovation Blog

  Gall rheolaeth drwy orfodaeth gael effaith ddinistriol ar y rhai sy’n dioddef ganddi, ac mae sylwi ar yr arwyddion yn gynnar yn hollbwysig. Yn y blog hwn, mae Dr […]

Diogelu preifatrwydd yn oes deallusrwydd artiffisial (AI): Archwilio potensial modelau iaith mawr mewn llwythi gwaith sy’n ymdrin â data sensitif

Diogelu preifatrwydd yn oes deallusrwydd artiffisial (AI): Archwilio potensial modelau iaith mawr mewn llwythi gwaith sy’n ymdrin â data sensitif

Postiwyd ar 12 Mawrth 2024 gan Home of Innovation Blog

Mae ein tirwedd ddigidol yn esblygu’n gyflym, ac ni fu diogelu ein data personol erioed mor bwysig. Yn y blog hwn, mae Dr Will Webberley, Cyfarwyddwr a Phrif Swyddog Technoleg, […]

Ôl-osod cartrefi i greu dyfodol sero net

Ôl-osod cartrefi i greu dyfodol sero net

Postiwyd ar 27 Chwefror 2024 gan Home of Innovation Blog

Mae ôl-osod cartrefi’r DU gan ddefnyddio technolegau sy’n effeithlon o ran ynni ac insiwleiddio yn gam hollbwysig tuag at ffrwyno allyriadau carbon a meithrin dyfodol cynaliadwy. Yn y blog hwn, […]

A yw profiadau o arwahanrwydd cymdeithasol yn effeithio ar iechyd meddwl pobl ifanc?

A yw profiadau o arwahanrwydd cymdeithasol yn effeithio ar iechyd meddwl pobl ifanc?

Postiwyd ar 7 Chwefror 2024 gan Home of Innovation Blog

Sut mae cael eich ynysu oddi wrth bobl ifanc eraill yn berthnasol i broblemau iechyd meddwl? Yn y blog hwn, mae Dr Katherine Thompson, cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol sy’n ymchwilio i […]

Defnyddio dadansoddiadau cymharol ansoddol mewn setiau niwlog i ymchwilio i’r heterogenedd ymhlith y sawl sy’n credu mewn cynllwyn

Defnyddio dadansoddiadau cymharol ansoddol mewn setiau niwlog i ymchwilio i’r heterogenedd ymhlith y sawl sy’n credu mewn cynllwyn

Postiwyd ar 7 Rhagfyr 2023 gan Home of Innovation Blog

  Ymhlith y llu o oblygiadau diogelwch ynghlwm wrth gredu mewn cynllwyn mae peryglu iechyd y cyhoedd ac ymosodiadau treisgar ar sefydliadau democrataidd. Yn y blog hwn, mae Isabella Orpen, […]

Pam rydyn ni’n credu newyddion ffug? Cipolwg byr ar nodweddion personoliaeth, ffydd yn y llywodraeth, a’r meddylfryd sy’n dueddol o gredu mewn cynllwynion.

Pam rydyn ni’n credu newyddion ffug? Cipolwg byr ar nodweddion personoliaeth, ffydd yn y llywodraeth, a’r meddylfryd sy’n dueddol o gredu mewn cynllwynion.

Postiwyd ar 7 Rhagfyr 2023 gan Home of Innovation Blog

  Pam mae rhai pobl yn dueddol o gredu twyllwybodaeth? Yn y blog hwn, mae Andrew Wainwright, myfyriwr israddedig sy'n astudio Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, yn trafod […]

Tanio’r broses o bontio i Sero Net mewn ffordd adnewyddadwy

Tanio’r broses o bontio i Sero Net mewn ffordd adnewyddadwy

Postiwyd ar 30 Tachwedd 2023 gan Home of Innovation Blog

  Newid hinsawdd yw her fwyaf ein hoes. Mae'n hollbwysig ein bod yn mynd i'r afael â heriau amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol wrth ragweld byd cynaliadwy. Mae cynlluniau gweithredu ar unwaith […]

Rhoi hwb i arloesi ym maes diogelwch y cyhoedd

Rhoi hwb i arloesi ym maes diogelwch y cyhoedd

Postiwyd ar 8 Tachwedd 2023 gan Home of Innovation Blog

  Mae cynlluniau ariannu Kickstarter yn gatalyddion gwych ar gyfer meithrin cydweithrediadau a mentrau ymchwil newydd. Yn y blog hwn rydym yn trafod pedwar prosiect sydd wedi elwa ar gyllid […]

Ydy basnau alltraeth yng Nghymru’n allweddol i leihau allyriadau carbon?

Ydy basnau alltraeth yng Nghymru’n allweddol i leihau allyriadau carbon?

Postiwyd ar 20 Medi 2023 gan Home of Innovation Blog

  Mae allyriadau carbon deuocsid (CO2) ar hyd a lled y byd yn cynyddu, ac mae heriau dal a storio’r nwy tŷ gwydr hwn yn ddiogel i’w gweld ar lawer […]

Sefydliad Arloesi Sero Net: lle eithriadol i Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa ddatblygu eu doniau

Sefydliad Arloesi Sero Net: lle eithriadol i Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa ddatblygu eu doniau

Postiwyd ar 18 Medi 2023 gan Home of Innovation Blog

  Gellir dadlau mai'r angen i leihau nwyon tŷ gwydr sy’n cael eu creu gan bobl a sicrhau sero net yw'r her fwyaf a'r mwyaf brys sy’n wynebu ein byd […]