Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Gyrru gyrfaoedd graddedig llwyddiannus

Gyrru gyrfaoedd graddedig llwyddiannus

Postiwyd ar 10 Rhagfyr 2020 gan Peter Rawlinson

Hyd yn oed cyn 2020, roedd ansicrwydd cynyddol ynghylch rhagolygon gyrfa pobl ifanc. Cyflymodd y pandemig COVID-19 y pryder hwnnw - a sbardunodd yr ymchwil am atebion. Yn y blog […]

Llywio Lleoedd: AGWEDD newydd ar CAUKIN

Llywio Lleoedd: AGWEDD newydd ar CAUKIN

Postiwyd ar 2 Rhagfyr 2020 gan Peter Rawlinson

Mae cwmni graddedig o Brifysgol Caerdydd CAUKIN Studio wedi bod yn creu effaith drwy bensaernïaeth ers pum mlynedd. Gan weithio gyda chymunedau, cyrff anllywodraethol, myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol, mae CAUKIN […]

Hyrwyddo Arloesedd Myfyrwyr

Hyrwyddo Arloesedd Myfyrwyr

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2020 gan Peter Rawlinson

Ydych chi’n fyfyriwr ac oes syniad mawr gyda chi? Mae tîm Menter a Dechrau Busnes Prifysgol Caerdydd yn arwain dau brosiect i hyrwyddo arloesedd myfyrwyr a phrosiectau entrepreneuriaeth ar draws […]

Partneriaeth ar gyfer polisi cyhoeddus gwell

Partneriaeth ar gyfer polisi cyhoeddus gwell

Postiwyd ar 20 Tachwedd 2020 gan Peter Rawlinson

Caiff arloesi mewn polisi cyhoeddus ei seilio ar ymddiriedaeth dros amser. Ar ôl blynyddoedd o weithio ar y cyd, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a Phrifysgol Caerdydd wedi creu partneriaeth […]

Ffyniant mewn busnesau newydd gan fyfyrwyr yn ystod pandemig Covid-19?

Ffyniant mewn busnesau newydd gan fyfyrwyr yn ystod pandemig Covid-19?

Postiwyd ar 11 Tachwedd 2020 gan Peter Rawlinson

Rydym yn byw mewn cyfnod digynsail ac ansicr. Er gwaethaf y problemau economaidd, mae’r galw am fentor busnes un i un gan dîm Mentro a Dechrau Busnesau Prifysgol Caerdydd wedi cynyddu’n aruthrol […]

Busnes Myfyriwr Graddedig yn helpu BBaChau lleol drwy’r pandemig

Busnes Myfyriwr Graddedig yn helpu BBaChau lleol drwy’r pandemig

Postiwyd ar 4 Tachwedd 2020 gan Peter Rawlinson

Sefydlodd Steph Locke (BA 2008), myfyriwr graddedig mewn Athroniaeth o Brifysgol Caerdydd, Bencadlys Nightingale, sef platfform digidol i fabwysiadu Deallusrwydd Artiffisial (DA) yn 2018. Ysbrydolwyd yr enw gan nyrs o […]

Anelu am Wobr Earthshot

Anelu am Wobr Earthshot

Postiwyd ar 21 Hydref 2020 gan Heath Jeffries

Wrth feddwl am achub ein planed, mae Adam Dixon yn credu ei fod yn gallu helpu. Ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd (BEng 2015, MPhil, 2016) fe sefydlodd Phytoponics. Mae'r […]

Sbarduno Arloesedd

Sbarduno Arloesedd

Postiwyd ar 15 Hydref 2020 gan Heath Jeffries

Mae COVID-19 a Brexit yn peri cwestiynau cymdeithasol mawr. Gall ymchwil y gwyddorau cymdeithasol fod o gymorth i fusnesau sy'n paratoi ar gyfer taclo'r heriau byd-eang hyn. Yr wythnos nesaf, […]

Sbâr y dychymyg

Sbâr y dychymyg

Postiwyd ar 29 Medi 2020 gan Peter Rawlinson

Gwnaeth fideo drôn recordio pa mor drawiadol yw adeilad sbarc | spark yn ddiweddar – a fydd yn gartref i ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol, myfyrwyr ac amrywiaeth o bartneriaid allanol. […]

Dau ‘dro cyntaf’ i fforwm electroneg

Dau ‘dro cyntaf’ i fforwm electroneg

Postiwyd ar 24 Awst 2020 gan Heath Jeffries

Torrodd Prifysgol Caerdydd dir newydd yn ddiweddar drwy gynnal cynhadledd fyd-eang ar electroneg amledd uchel. Cyflawnodd y digwyddiad ddau beth mawr am y tro cyntaf, drwy gael ei gynnal yn […]