Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Caerdydd yn cydweithio i wneud ‘miliwn o fasgiau y dydd’

Caerdydd yn cydweithio i wneud ‘miliwn o fasgiau y dydd’

Postiwyd ar 29 Mai 2020 gan Peter Rawlinson

Y Brifysgol yn cydweithio â Hard Shell Mae Prifysgol Caerdydd yn ymuno â Hard Shell, sef gwneuthurwr cyfarpar diogelu byd-eang i gynhyrchu hyd at filiwn o fasgiau atal hylif y […]

Llwyddiant a chydnabyddiaeth i Smallspark o Gaerdydd

Llwyddiant a chydnabyddiaeth i Smallspark o Gaerdydd

Postiwyd ar 12 Mai 2020 gan Peter Rawlinson

Mae Systemau Gofod Smallspark wedi cofrestru ar gyfer y rhwydwaith cefnogi busnesau cenedlaethol, SPRINT, fydd yn caniatáu mynediad at gyllid ar gyfer prosiect mawr sy’n ceisio defnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI) […]

Sut mae ‘Model Caerdydd’ yn mynd i’r afael â thrais yn yr Unol Daleithiau

Sut mae ‘Model Caerdydd’ yn mynd i’r afael â thrais yn yr Unol Daleithiau

Postiwyd ar 2 Mawrth 2020 gan Heath Jeffries

Mae saethu torfol diweddar ym Milwaukee wedi lladd chwech o bobl. Mae'r Athro Jonathan Shepherd yn adnabod y ddinas hon yn yr UDA yn dda: mae un o'i maestrefi, West […]

Campws yn recriwtio 1,000 o weithwyr

Campws yn recriwtio 1,000 o weithwyr

Postiwyd ar 27 Chwefror 2020 gan Heath Jeffries

 Mae mwy na 1,000 o weithwyr wedi'u recriwtio i weithio ar 'Hafan Arloesedd' blaenllaw Prifysgol Caerdydd ers i'r prosiect ddechrau yn 2018. Cyrhaeddwyd y garreg filltir mewn partneriaeth â Bouygues […]

Dathliadau ar ddechrau pennod newydd i WISERD

Dathliadau ar ddechrau pennod newydd i WISERD

Postiwyd ar 26 Chwefror 2020 gan Peter Rawlinson

Yr wythnos diwethaf cynhaliodd WISERD ddigwyddiad i randdeiliaid yn y Senedd i lansio eu cynllun pum mlynedd ar gyfer ymchwil i'r gymdeithas sifil gyda chyllid gan y Cyngor Ymchwil Economaidd […]

Prifysgol Arloesi Caerdydd – helpu myfyrwyr i adeiladu busnesau yfory

Prifysgol Arloesi Caerdydd – helpu myfyrwyr i adeiladu busnesau yfory

Postiwyd ar 24 Chwefror 2020 gan Heath Jeffries

Caiff arloesi ei seilio ar ymddiriedaeth dros amser. Entrepreneuriaid yfory yw myfyrwyr heddiw. Drwy weithio gyda Menter Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, gall israddedigion ddatblygu syniadau am fusnesau a mentrau cymdeithasol newydd […]

Blas ar Arloesedd ym maes Adeiladu

Blas ar Arloesedd ym maes Adeiladu

Postiwyd ar 11 Chwefror 2020 gan Heath Jeffries

  Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi bod yn cael blas ar fywyd gwaith ar Gampws Arloesedd Caerdydd. Drwy ei Raglen Llysgenhadon Adeiladu i Fyfyrwyr, mae […]

Sefydliad Catalysis Caerdydd – Gweledigaeth ar gyfer Twf Glân

Sefydliad Catalysis Caerdydd – Gweledigaeth ar gyfer Twf Glân

Postiwyd ar 21 Ionawr 2020 gan Heath Jeffries

"Drwy gydol 2019, amlygodd digwyddiadau hinsoddol byd-eang - o danau gwylltiroedd Awstralia i ddiwrnod oeraf Delhi ers dros ganrif - ein ffocws ar ynni adnewyddadwy ac ynni glân. Fel Cyfarwyddwr […]

Ein diogelu ni: syniadau, Endeavr ac arloesedd ym maes seiberddiogelwch y DU

Ein diogelu ni: syniadau, Endeavr ac arloesedd ym maes seiberddiogelwch y DU

Postiwyd ar 13 Tachwedd 2019 gan Heath Jeffries

Gofynnwch i bobl yn y stryd am seiberddiogelwch, a bydd eu eu hatebion yn amrywio’n sylweddol. Tra bod rhai’n wybodus o ran technoleg, mae rhai eraill wedi’u drysu. Mae arolwg […]

Partneriaeth yn cyfrannu at effeithlonrwydd cwmni gwin mwyaf y DU

Partneriaeth yn cyfrannu at effeithlonrwydd cwmni gwin mwyaf y DU

Postiwyd ar 3 Hydref 2019 gan Heath Jeffries

Mae partneriaeth rhwng Gwneuthurwr y Flwyddyn Accolade Wines, Canolfan Ymchwil Panalpina (PARC) a Phrifysgol Caerdydd wedi helpu'r cwmni diodydd i symleiddio gweithrediadau a chyflawni gostyngiadau sylweddol yn eu lefelau cyflenwi. […]