Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Graddio i arloesi – yr allwedd i lwyddo gyda busnes newydd

Graddio i arloesi – yr allwedd i lwyddo gyda busnes newydd

Postiwyd ar 18 Gorffennaf 2019 gan Heath Jeffries

Dyw pob myfyriwr ddim yn graddio er mwyn dilyn gyrfa. Mae rhai'n sefydlu eu busnesau eu hunain. Mae Prifysgol Caerdydd yn meithrin syniadau cynnar gan fyfyrwyr drwy ffrwd Menter Myfyrwyr […]

Gall arloesedd data helpu busnesau i ffynnu

Gall arloesedd data helpu busnesau i ffynnu

Postiwyd ar 9 Gorffennaf 2019 gan Heath Jeffries

Sefydlwyd Canolfan Arloesedd Data (DIA) Caerdydd er mwyn ymateb i’r galw gan gwmnïau bach yng Nghymru i gael gafael ar arbenigedd y Brifysgol ym maes ymchwil gwyddoniaeth ddata. Lansiodd staff […]

Pontio bwlch y lled-ddargludyddion cyfansawdd

Pontio bwlch y lled-ddargludyddion cyfansawdd

Postiwyd ar 26 Mehefin 2019 gan Heath Jeffries

ICS yn cefnogi deunyddiau a dyfeisiau’r dyfodol Mae’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) yn pontio’r bwlch rhwng academia a diwydiant wrth hyrwyddo ymchwil i ddyfeisiau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS) a’u datblygu yn […]

Campws yn recriwtio Llysgenhadon newydd

Campws yn recriwtio Llysgenhadon newydd

Postiwyd ar 10 Mehefin 2019 gan Heath Jeffries

Mae grŵp o fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli o gefndiroedd academaidd amrywiol wedi cofrestru i fod yn Lysgenhadon ar gyfer Campws Arloesedd newydd Prifysgol Caerdydd. Mae Nuzha Nadeem, Luke Morgan a Jack […]

Gwobr am system sy’n helpu i sylwi ar awtistiaeth mewn plant

Gwobr am system sy’n helpu i sylwi ar awtistiaeth mewn plant

Postiwyd ar 4 Mehefin 2019 gan Heath Jeffries

Partneriaeth yw ‘Dewis y Bobl’ Mae system sy'n helpu gweithwyr proffesiynol i sylwi ar arwyddion awtistiaeth mewn plant wedi ennill ‘Dewis y Bobl' yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd. […]

Peirianwyr sifil ifanc yn mynd ar daith dywys o amgylch Campws Arloesedd

Peirianwyr sifil ifanc yn mynd ar daith dywys o amgylch Campws Arloesedd

Postiwyd ar 16 Mai 2019 gan Heath Jeffries

Myfyrwyr yn gweld safle Bouygues UK ar waith Bu pedwar myfyriwr Peirianneg Sifil ar eu blwyddyn gyntaf yn mwynhau taith dywys o amgylch Campws Arloesedd Caerdydd yn heulwen y Pasg. […]

Deall yr Economi Greadigol

Deall yr Economi Greadigol

Postiwyd ar 8 Mai 2019 gan Heath Jeffries

O ble mae creadigrwydd yn deillio a pham mae’n bwysig i economi, diwylliant a hunaniaeth dinasoedd? Sut gallem ddeall hyn er mwyn llywio dyfodol y ddinas? Ers 2014, mae tîm […]

Clwstwr Caergrawnt – gwersi am anuniongyrchedd, serendipedd ac agosrwydd ar y daith at arloesedd

Clwstwr Caergrawnt – gwersi am anuniongyrchedd, serendipedd ac agosrwydd ar y daith at arloesedd

Postiwyd ar 2 Mai 2019 gan Heath Jeffries

Treuliodd yr Athro Rick Delbridge y Tymor Michaelmas diwethaf fel Cymrawd Gwadd yng Ngholeg Sidney Sussex, Prifysgol Caergrawnt. Yn ei rôl fel Deon Ymchwil, Arloesedd a Menter Prifysgol Caerdydd, roedd […]

Gampws Arloesedd Caerdydd – diweddariad adeiladu

Gampws Arloesedd Caerdydd – diweddariad adeiladu

Postiwyd ar 7 Mawrth 2019 gan Laura Kendrick

Mae’r gwaith gosod pyst sylfaen wedi’i gwblhau ar Gampws Arloesedd Caerdydd ar Heol Maendy ac mae tŵr craen bellach ar y safle, sy’n arwydd o ddechrau’r gwaith adeiladu ar y […]

Sut y gwnaeth PTG newid fy mywyd

Sut y gwnaeth PTG newid fy mywyd

Postiwyd ar 27 Chwefror 2019 gan Laura Kendrick

Mae Dr Maria Rubiano-Saavedra wedi bod yn gweithio ar brosiect Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth llwyddiannus rhwng Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd a GAMA Healthcare, arweinydd y farchnad. Mae GAMA […]