Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Tanwydd synthetig cynaliadwy ar gyfer planed lanach a gwyrddach

Tanwydd synthetig cynaliadwy ar gyfer planed lanach a gwyrddach

Postiwyd ar 2 Hydref 2019 gan Heath Jeffries

Does dim amheuaeth ynghylch cynhesu byd-eang. Mae adroddiad diweddar gan y Cenhedloedd Unedig yn nodi bod newid yn yr hinsawdd yn achosi llanast llwyr yn ein moroedd a’n rhanbarthau iâ. […]

Diweddariad Campws Arloesedd Caerdydd

Diweddariad Campws Arloesedd Caerdydd

Postiwyd ar 10 Medi 2019 gan Heath Jeffries

Dydd Mercher 24 Gorffennaf fu’r tymheredd uchaf a gofnodwyd erioed yn y DU ar gyfer mis Gorffennaf: 38.1°C yn ne-ddwyrain Lloegr. Bu’n rhaid i dimau o Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) […]

Cartref arloesedd dan arweiniad y Gwyddorau Cymdeithasol

Cartref arloesedd dan arweiniad y Gwyddorau Cymdeithasol

Postiwyd ar 3 Medi 2019 gan Heath Jeffries

Tîm o wyddonwyr cymdeithasol blaenllaw yw'r ymwelwyr diweddaraf i fod yn dystion uniongyrchol i'r gwaith adeiladu ar Gartref Arloesedd Prifysgol Caerdydd yn y dyfodol. Bydd Spark (Parc Ymchwil y Gwyddorau […]

Campws Arloesedd Caerdydd – Safbwynt Myfyriwr

Campws Arloesedd Caerdydd – Safbwynt Myfyriwr

Postiwyd ar 24 Gorffennaf 2019 gan Heath Jeffries

Mae gwaith yn gwibio ymlaen o hyd ar Gampws Arloesedd Caerdydd. Mae’r contractwr, Bouygues UK, yn gwneud cynnydd da yn nhywydd braf yr haf. Yn ei flog cyntaf, mae Luke […]

Graddio i arloesi – yr allwedd i lwyddo gyda busnes newydd

Graddio i arloesi – yr allwedd i lwyddo gyda busnes newydd

Postiwyd ar 18 Gorffennaf 2019 gan Heath Jeffries

Dyw pob myfyriwr ddim yn graddio er mwyn dilyn gyrfa. Mae rhai'n sefydlu eu busnesau eu hunain. Mae Prifysgol Caerdydd yn meithrin syniadau cynnar gan fyfyrwyr drwy ffrwd Menter Myfyrwyr […]

Gall arloesedd data helpu busnesau i ffynnu

Gall arloesedd data helpu busnesau i ffynnu

Postiwyd ar 9 Gorffennaf 2019 gan Heath Jeffries

Sefydlwyd Canolfan Arloesedd Data (DIA) Caerdydd er mwyn ymateb i’r galw gan gwmnïau bach yng Nghymru i gael gafael ar arbenigedd y Brifysgol ym maes ymchwil gwyddoniaeth ddata. Lansiodd staff […]

Pontio bwlch y lled-ddargludyddion cyfansawdd

Pontio bwlch y lled-ddargludyddion cyfansawdd

Postiwyd ar 26 Mehefin 2019 gan Heath Jeffries

ICS yn cefnogi deunyddiau a dyfeisiau’r dyfodol Mae’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) yn pontio’r bwlch rhwng academia a diwydiant wrth hyrwyddo ymchwil i ddyfeisiau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS) a’u datblygu yn […]

Campws yn recriwtio Llysgenhadon newydd

Campws yn recriwtio Llysgenhadon newydd

Postiwyd ar 10 Mehefin 2019 gan Heath Jeffries

Mae grŵp o fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli o gefndiroedd academaidd amrywiol wedi cofrestru i fod yn Lysgenhadon ar gyfer Campws Arloesedd newydd Prifysgol Caerdydd. Mae Nuzha Nadeem, Luke Morgan a Jack […]

Gwobr am system sy’n helpu i sylwi ar awtistiaeth mewn plant

Gwobr am system sy’n helpu i sylwi ar awtistiaeth mewn plant

Postiwyd ar 4 Mehefin 2019 gan Heath Jeffries

Partneriaeth yw ‘Dewis y Bobl’ Mae system sy'n helpu gweithwyr proffesiynol i sylwi ar arwyddion awtistiaeth mewn plant wedi ennill ‘Dewis y Bobl' yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd. […]

Peirianwyr sifil ifanc yn mynd ar daith dywys o amgylch Campws Arloesedd

Peirianwyr sifil ifanc yn mynd ar daith dywys o amgylch Campws Arloesedd

Postiwyd ar 16 Mai 2019 gan Heath Jeffries

Myfyrwyr yn gweld safle Bouygues UK ar waith Bu pedwar myfyriwr Peirianneg Sifil ar eu blwyddyn gyntaf yn mwynhau taith dywys o amgylch Campws Arloesedd Caerdydd yn heulwen y Pasg. […]