Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

PartneriaethauPobl

Anelu am Wobr Earthshot

21 Hydref 2020

Wrth feddwl am achub ein planed, mae Adam Dixon yn credu ei fod yn gallu helpu. Ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd (BEng 2015, MPhil, 2016) fe sefydlodd Phytoponics. Mae’r cwmni’n cynllunio ac yn cynhyrchu systemau tyfu hydroponig Meithrin Dŵr Dwfn (DWC) sy’n cynhyrchu cnydau uchel eu cynnyrch a hefyd yn lleihau’r defnydd o dir, dŵr ac allyriadau carbon yn fawr. Mae Pencampwr Amgylcheddol Ifanc y Ddaear y CU 2017 wedi cyhoeddi y bydd yn cystadlu am Wobr Earthshot, a gyhoeddwyd gan Syr David Attenborough a’r Tywysog William. Yma, mae Adam yn sôn am ei fusnes, tyfu cynnyrch yn gynaliadwy, a pham ei fod yn falch i fod yn mynd am wobr amgylcheddol fwya’r byd.

“Dechreuodd Phytoponics fel cysyniad ym mis Ionawr 2016. Roeddwn i’n astudio Peirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd, a chefais syniad i ddyfeisio math newydd o fodiwl tyfu hydroponig cost isel (yr Hydrosac) y gellid ei ddefnyddio fel llwyfan ar gyfer amaethyddiaeth gynaliadwy addas i’r farchnad.

“Sefydlais y cwmni ar y cyd â Luke Parkin, i helpu i ddatblygu’r ddyfais Hydrosac. Drwy hunan-gyllido, roedd modd i ni ddatblygu a phrofi’r prototeipiau Hydrosac cyntaf y flwyddyn honno.

“Yn 2017 roeddwn yn un o chwe unigolyn ar draws Ewrop i ddod yn Bencampwr Ifanc y Ddaear y Cenhedloedd Unedig.

“Symudwch ymlaen dair blynedd, ac rydym ni bellach ar y bedwaredd genhedlaeth o gynlluniau ar gyfer ein modelau tyfu gydag amrywiaeth o systemau Meithrin Dŵr Dwfn penodol a thystiolaeth eu bod yn gweithio mewn amgylcheddau tyfu masnachol.

Adam, ferch Jasmine, 8, y ffrwythau’r ddraig hydroponig.

“Rydym ni mewn lle da i wneud cynnig am wobr Earthshot. Bûm i ar raglen PM BBC Radio 4 yn ddiweddar yn siarad am fy ngweledigaeth i gael cynnyrch ffres toreithiog a mwy cynaliadwy.

“Roedd yn wych cael siarad am y gwaith cyffrous a’r datblygiadau gyda Phytoponics ers cael dyfarniad y CU, a rhannu fy nyfeisiau newydd a sut y byddan nhw’n dylanwadu ar dyfu masnachol i fynd i gyfeiriad cynaliadwy.

“Mae Brexit a phandemig COVID-19 ill dau wedi dangos i ni pa mor aflonyddgar y gall digwyddiadau byd-eang fod, ac wedi pwysleisio’r canlyniadau o ran cynhyrchu bwyd a chymdeithas. Mae angen i ni baratoi gystal ag y gallwn ar gyfer unrhyw siociau yn y dyfodol, ac ar yr un pryd leihau a hyd yn oed wyrdroi newid yn yr hinsawdd a difrod amgylcheddol.

“Gall arloesedd helpu’r byd i gyflawni hyn, a dyna pam fod gwobr Earthshot mor bwysig yn cefnogi ffyrdd a all ein helpu i atal newid yn yr hinsawdd, a hefyd fwydo poblogaeth y byd a diogelu’r amgylchedd.

“Yn sicr byddaf yn ymgeisio am Earthshot i helpu i dyfu fy nyfeisiadau i lefel effaith masnachol lle gall Phytoponics leihau tir, dŵr ac allyriadau carbon yn sgil cynhyrchu bwyd a thrawsnewid amaethyddiaeth ymhellach at gynaladwyedd ac economi gylchol.

“Byth ers i mi wylio Syr David Attenborough yn cyflwyno rhaglen ddogfen y BBC Life of Plants, rwyf i wedi fy ysbrydoli i dyfu planhigion a diogelu’r amgylchedd.

“Byddai’n gylch cyflawn perffaith yn y dyfodol os caf i gyfle i’w gyfarfod a helpu i liniaru effaith y ddynoliaeth ar y Ddaear, a chaniatáu ffyniant dynol ar yr un pryd drwy arloesedd.

“Diolch i’r gwaith caled gyda fy nghyd-sylfaenydd Luke Parkin, rwyf i bellach yn arwain cylch buddsoddi Cyfres A am £1m i dyfu ein gweledigaeth, ac rydym ni wedi denu cefnogwyr dylanwadol ymhlith y tîm a’r bwrdd, yn cynnwys Victor Lambert, cyn Reolwr Gyfarwyddwr Hortimax, a David Kremer, perchennog brand Rubik’s Cube a llawer mwy. Cyfnod cyffrous mewn byd ansicr.”

Adam Dixon, Cyd-Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Technegol, Phytoponics.