Skip to main content

Doctoral Academy team

Cwrdd â’r tîm!

Posted on 7 February 2024 by doctoral-academy-blog

Rydym yn falch ein bod wedi recriwtio sawl aelod newydd o staff yn ystod y misoedd diwethaf, ac edrychwn ymlaen at y newidiadau a’r gwelliannau y byddwn yn gallu eu […]

Meet our team!

Posted on 7 February 2024 by doctoral-academy-blog

We are thrilled to have recruited several new members of staff over the last few months, and look forward to the changes and improvements we will be able to make […]

An exciting year ahead for the Doctoral Academy

Posted on 12 September 2023 by doctoral-academy-blog

Over the past few months, the Doctoral Academy has been busy planning its programme of learning and development activities for the coming academic year. You are now able to view […]

Exciting new ideas and opportunities for our postgraduate research community

Posted on 24 May 2023 by doctoral-academy-blog

Here at the Doctoral Academy we’re delighted to have appointed Dr James Farror as our new Head of Development and Experience. In this post, James shares his thoughts and ideas […]

Syniadau a chyfleoedd newydd cyffrous ar gyfer ein cymuned ymchwil ôl-raddedig

Posted on 24 May 2023 by doctoral-academy-blog

Yma yn yr Academi Ddoethurol rydym yn falch iawn o fod wedi penodi Dr James Farror yn Bennaeth newydd ar faterion Datblygu a Phrofiad. Yma, mae James yn rhannu ei […]