Skip to main content
doctoral-academy-blog

doctoral-academy-blog


Latest posts

O’r diwrnod cyntaf i’ch adolygiad cychwynnol – pedwar awgrym defnyddiol er mwyn dechrau eich PhD ar y trywydd iawn!

Posted on 19 March 2024 by doctoral-academy-blog

Luret Lar, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Yn dilyn y cyffro a'r teimlad o ryddhad wrth i mi orffen fy ngradd Meistr mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol), roeddwn […]

From day one to your initial review – four top tips for a successful start to the PhD!

Posted on 19 March 2024 by doctoral-academy-blog

By Luret Lar, School of Social Sciences Following the excitement and relief of finishing my Masters in Social Sciences Research Methods (SSRM) in Social Policy, I anticipated a long break! […]

Cwrdd â’r tîm!

Posted on 7 February 2024 by doctoral-academy-blog

Rydym yn falch ein bod wedi recriwtio sawl aelod newydd o staff yn ystod y misoedd diwethaf, ac edrychwn ymlaen at y newidiadau a’r gwelliannau y byddwn yn gallu eu […]

Meet our team!

Posted on 7 February 2024 by doctoral-academy-blog

We are thrilled to have recruited several new members of staff over the last few months, and look forward to the changes and improvements we will be able to make […]

14 top tips to help you prepare for the PhD viva

Posted on 8 November 2023 by doctoral-academy-blog

In this blog post, Kaisa Pankakoski from the School of Welsh shares her top tips for a smoother viva experience. The viva examination can be an exciting but nerve-wracking experience […]

14 syniad i’ch helpu i baratoi ar gyfer y viva PhD

Posted on 8 November 2023 by doctoral-academy-blog

Yn y blog-bost hwn, mae Kaisa Pankakoski o Ysgol y Gymraeg yn rhannu ei chynghorion gorau ar gyfer profiad viva llyfnach.  Gall yr arholiad viva fod yn brofiad cyffrous ond […]

An exciting year ahead for the Doctoral Academy

Posted on 12 September 2023 by doctoral-academy-blog

Over the past few months, the Doctoral Academy has been busy planning its programme of learning and development activities for the coming academic year. You are now able to view […]

Residential Writers’ Retreats are back. Why should you join one?

Posted on 20 June 2023 by doctoral-academy-blog

Do you struggle to find the time and motivation to get going with your writing? It can be difficult to find the right time and environment in which to write […]

Mae Enciliadau Awduron Preswyl yn ôl o’r diwedd! Pam ddylech chi ymuno?

Posted on 20 June 2023 by doctoral-academy-blog

Ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i'r amser a'r cymhelliant i fynd ati i ysgrifennu? Gall fod yn anodd dod o hyd i'r amser a'r amgylchedd cywir i ysgrifennu'n […]

Knowledge exchange and impact development programme – why should you get involved?

Posted on 30 May 2023 by doctoral-academy-blog

Considering how you engage society in your research has become increasingly important in academia. In this blog, second year PhD student, Darius Klibavicius explains how Cardiff’s Knowledge Exchange and Impact […]