Skip to main content

February 2024

Cwrdd â’r tîm!

Posted on 7 February 2024 by doctoral-academy-blog

Rydym yn falch ein bod wedi recriwtio sawl aelod newydd o staff yn ystod y misoedd diwethaf, ac edrychwn ymlaen at y newidiadau a’r gwelliannau y byddwn yn gallu eu […]

Meet our team!

Posted on 7 February 2024 by doctoral-academy-blog

We are thrilled to have recruited several new members of staff over the last few months, and look forward to the changes and improvements we will be able to make […]