Skip to main content

March 2024

O’r diwrnod cyntaf i’ch adolygiad cychwynnol – pedwar awgrym defnyddiol er mwyn dechrau eich PhD ar y trywydd iawn!

Posted on 19 March 2024 by doctoral-academy-blog

Luret Lar, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Yn dilyn y cyffro a'r teimlad o ryddhad wrth i mi orffen fy ngradd Meistr mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol), roeddwn […]

From day one to your initial review – four top tips for a successful start to the PhD!

Posted on 19 March 2024 by doctoral-academy-blog

By Luret Lar, School of Social Sciences Following the excitement and relief of finishing my Masters in Social Sciences Research Methods (SSRM) in Social Policy, I anticipated a long break! […]