Skip to main content

May 2023

Knowledge exchange and impact development programme – why should you get involved?

Posted on 30 May 2023 by doctoral-academy-blog

Considering how you engage society in your research has become increasingly important in academia. In this blog, second year PhD student, Darius Klibavicius explains how Cardiff’s Knowledge Exchange and Impact […]

Rhaglen Datblygu Cyfnewid Gwybodaeth ac Effaith – pam mynd i’r digwyddiad?

Posted on 30 May 2023 by doctoral-academy-blog

Mae ystyried sut rydych chi'n cynnwys cymdeithas yn eich ymchwil wedi dod yn fwyfwy pwysig yn y byd academaidd. Yn y blog hwn, mae myfyriwr PhD yn ei ail flwyddyn, […]

Exciting new ideas and opportunities for our postgraduate research community

Posted on 24 May 2023 by doctoral-academy-blog

Here at the Doctoral Academy we’re delighted to have appointed Dr James Farror as our new Head of Development and Experience. In this post, James shares his thoughts and ideas […]

Syniadau a chyfleoedd newydd cyffrous ar gyfer ein cymuned ymchwil ôl-raddedig

Posted on 24 May 2023 by doctoral-academy-blog

Yma yn yr Academi Ddoethurol rydym yn falch iawn o fod wedi penodi Dr James Farror yn Bennaeth newydd ar faterion Datblygu a Phrofiad. Yma, mae James yn rhannu ei […]