Skip to main content

Our team

Team Tuesdays – Meet Andy, Media Technology Officer

25 May 2021

Name and role title: Andy Hilbourne, Media Technology Officer

What is your role in the CESI team? 
I am responsible for video and media production for the team. This includes making materials for learning and student voice engagement. 

Describe a project you have been involved that you have enjoyed 
360 hospital capture has been a welcome change of pace and feels like worthwhile work as well as an opportunity to grow.

I also helped develop a series of learning videos for students in Namibia as part of the phoenix project. I had to go out to nurses in a variety of situations around South Wales and film them working. 

A fact about yourself? 
I played under 18’s rugby league for Wales. 

Find out more about other CESI team members!


Enw a teitl rôl: Andy Hilbourne, Swyddog Technoleg y Cyfryngau

Beth yw eich rôl yn nhîm CCAA?
Rwy’n gyfrifol am gynhyrchu fideo a’r cyfryngau i’r tîm. Mae hyn yn cynnwys gwneud deunyddiau ar gyfer dysgu ac ymgysylltu â llais myfyrwyr.

Disgrifiwch brosiect rydych chi wedi bod yn rhan ohono rydych chi wedi’i fwynhau
Mae’r prosiect ‘360 hospital capture‘ wedi bod yn newid cyflymder i mi ac mae’n teimlo fel gwaith gwerthfawr yn ogystal â bod yn gyfle i mi dyfu.

Fe wnes i hefyd helpu datblygu cyfres o fideos dysgu i fyfyrwyr yn Namibia fel rhan o’r phoenix project. Roedd yn rhaid i mi fynd allan at nyrsys mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd o amgylch De Cymru a’u ffilmio yn gweithio.

Ffaith amdanoch chi’ch hun?
Chwaraeais i gynghrair rygbi dan 18 oed i Gymru.

Darganfyddwch fwy am aelodau eraill tîm CCAA!