Skip to main content

Heb gategori

Adborth am/ar gyfer dysgu: Creu ffordd gyffredin o feddwl a thrafod adborth

Adborth am/ar gyfer dysgu: Creu ffordd gyffredin o feddwl a thrafod adborth

Postiwyd ar 23 Awst 2023 gan Charlotte Tinnuche

Gan Natalie Forde-Leaves, Dr Michael Willett ac Andy Lloyd o'r Academi Dysgu ac Addysgu.

Ein symposiwm ymchwil Cymraeg 2022

Ein symposiwm ymchwil Cymraeg 2022

Postiwyd ar 17 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Elliw Iwan, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Y Deml Heddwch oedd safle dathliad cymuned ymchwil ysgolheigaidd cyfrwng Cymraeg y De Ddwyrain ar 1 Mawrth eleni.  Braf oedd […]

Dathlu ein dysgwyr Cymraeg ar Ddydd Gŵyl Dewi

Dathlu ein dysgwyr Cymraeg ar Ddydd Gŵyl Dewi

Postiwyd ar 15 Mawrth 2022 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Catrin Jones, Rheolwr yr Academi Gymraeg Eleni, ar Ddydd Gŵyl Dewi, wrth i effeithiau’r pandemig dechrau cilio, cynhaliwyd digwyddiad newydd sbon yn y Deml Heddwch, 'Dathlu ein Dysgwyr […]

Profiad myfyriwr – LinkedIn Learning

Profiad myfyriwr – LinkedIn Learning

Postiwyd ar 19 Ionawr 2022 gan Carys Bradley-Roberts

LinkedIn Learning: Trysorfa o adnoddau nad ydych o bosibl wedi clywed amdani! Ysgrifennwyd gan Jade Tucker (Hyrwyddwr Myfyrwyr) A minnau’n fyfyriwr yn ei drydedd flwyddyn sy’n astudio Seicoleg, byddech o […]

Dewisiadau yn lle arholiadau ysgrifenedig ffurfiol –  prosiect ymchwil dan arweiniad myfyrwyr

Dewisiadau yn lle arholiadau ysgrifenedig ffurfiol – prosiect ymchwil dan arweiniad myfyrwyr

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Roedd pandemig COVID-19 yn golygu newid cyflym o arholiadau ffurfiol wedi'u hamseru ar y campws i asesiadau wedi'u hamseru yn y cartref. Beth yw manteision cudd y newid sydyn hwn, […]

LinkedIn Learning – ein cyrsiau poblogaidd mis diwethaf

LinkedIn Learning – ein cyrsiau poblogaidd mis diwethaf

Postiwyd ar 3 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Ar ddechrau'r flwyddyn, dyma ni'n gwneud LinkedIn Learning ar gael yn rhad ac am ddim i ein holl staff a myfyrwyr trwy drwydded Prifysgol gyfan. Ers hynny, mae nifer o […]

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 – Arwain trwy esiampl: creu awyrgylch cynhwysol ar-lein

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 – Arwain trwy esiampl: creu awyrgylch cynhwysol ar-lein

Postiwyd ar 27 Awst 2021 gan cesi

Roedd y Prosiect Mentora Ffiseg yn hapus i drafod eu profiadau diweddar o addysgu ar-lein yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu. Bu Rosie Mellors, Cydlynydd Cenedlaethol yn siarad am y […]

Beth yw asesiadau dilys?

Beth yw asesiadau dilys?

Postiwyd ar 11 Awst 2021 gan cesi

Os ydych chi eisoes wedi clywed am asesiadau dilys, byddwch chi'n gwybod nad yw'r syniad yn un newydd. Maen nhw’n un o'r dulliau mwyaf ymarferol o werthuso cyrsiau. Drwy gynnal […]

Fy mhrofiad Fforwm Partner FutureLearn

Fy mhrofiad Fforwm Partner FutureLearn

Postiwyd ar 9 Awst 2021 gan cesi

Ysgrifennwyd gan Dewi Parry, Rheolwr Technoleg Dysgu Ar 29 Gorffennaf, cynhaliodd Futurelearn y Fforwm Partner blynyddol. I'r rhai ohonoch sy'n anghyfarwydd â Futurelearn, maent yn gwmni a phlatfform addysg ddigidol, […]