Skip to main content
cesi

cesi


Postiadau blog diweddaraf

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 – Arwain trwy esiampl: creu awyrgylch cynhwysol ar-lein

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 – Arwain trwy esiampl: creu awyrgylch cynhwysol ar-lein

Postiwyd ar 27 Awst 2021 gan cesi

Roedd y Prosiect Mentora Ffiseg yn hapus i drafod eu profiadau diweddar o addysgu ar-lein yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu. Bu Rosie Mellors, Cydlynydd Cenedlaethol yn siarad am y […]

Beth yw asesiadau dilys?

Beth yw asesiadau dilys?

Postiwyd ar 11 Awst 2021 gan cesi

Os ydych chi eisoes wedi clywed am asesiadau dilys, byddwch chi'n gwybod nad yw'r syniad yn un newydd. Maen nhw’n un o'r dulliau mwyaf ymarferol o werthuso cyrsiau. Drwy gynnal […]

Fy mhrofiad Fforwm Partner FutureLearn

Fy mhrofiad Fforwm Partner FutureLearn

Postiwyd ar 9 Awst 2021 gan cesi

Ysgrifennwyd gan Dewi Parry, Rheolwr Technoleg Dysgu Ar 29 Gorffennaf, cynhaliodd Futurelearn y Fforwm Partner blynyddol. I'r rhai ohonoch sy'n anghyfarwydd â Futurelearn, maent yn gwmni a phlatfform addysg ddigidol, […]

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021- Beth Sy’n Digwydd pan Na Ellir Cynnal Digwyddiad?

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021- Beth Sy’n Digwydd pan Na Ellir Cynnal Digwyddiad?

Postiwyd ar 29 Mehefin 2021 gan cesi

Y Tarfu Roedd lleoliadau gwaith yn elfen hanfodol ar ddarpariaeth yn y proffesiwn a amharwyd yn sylweddol gan bandemig covid yn ystod haf 2020.  Gwnaeth canslo profiad yn y gweithle […]

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 – Ein rhaglen

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 – Ein rhaglen

Postiwyd ar 22 Mehefin 2021 gan cesi

Yn ddiweddar rydym wedi cyhoeddi'r rhaglen lawn ar gyfer ein cynhadledd Dysgu ac Addysgu blynyddol 2021. Dyma ragor o wybodaeth am y sesiynau sy'n cael eu cynnal eleni a sut […]

‘Rhwydweithiau Dysgu Personol’ mewn Prifysgol sy’n cadw pellter cymdeithasol

‘Rhwydweithiau Dysgu Personol’ mewn Prifysgol sy’n cadw pellter cymdeithasol

Postiwyd ar 11 Mehefin 2021 gan cesi

Rydym yn dysgu llawer gan ein gilydd. Boed hynny'n rhywun yn dangos i ni sut i wneud rhywbeth, neu'n gwylio beth maen nhw'n ei wneud, neu ddarllen beth maent wedi'i […]

Llywio eich Cymuned Ddysgu yng Nghaerdydd

Llywio eich Cymuned Ddysgu yng Nghaerdydd

Postiwyd ar 18 Mai 2021 gan cesi

Beth mae Cymuned Ddysgu yn ei olygu i chi? Mewn ymateb i’r cwestiwn hwnnw, efallai eich bod yn gofyn ‘beth mae cymuned ddysgu hyd yn oed yn ei olygu?’ Mae'r […]

Defnyddio LinkedIn Learning fel myfyriwr

Defnyddio LinkedIn Learning fel myfyriwr

Postiwyd ar 12 Mai 2021 gan cesi

Mae un o'n Hyrwyddwyr Myfyrwyr yn siarad am eu profiad o ddefnyddio LinkedIn Learning a'r cyrsiau y byddent yn eu hargymell i fyfyrwyr eraill. Dywedwch wrthym beth yw eich enw, […]

Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Postiwyd ar 15 Chwefror 2021 gan cesi

Diweddariadau o Gynhadledd Gaeaf Ar-lein ALT 2020 O ystyried bod Cynhadledd Gaeaf Ar-lein y Gymdeithas Technoleg Dysgu (ALT) wedi'i chynnal yn ddiwedd 2020, nid oedd yn syndod bod nifer o […]

Bwrw ymlaen â’r dull cyfunol

Bwrw ymlaen â’r dull cyfunol

Postiwyd ar 11 Chwefror 2021 gan cesi

Er fod dechrau sesiwn academaidd 2021/22 yn ymddangos yn bell i ffwrdd nawr, gyda’r cyhoeddiad diweddar gan yr Is-Ganghellor bod y dull cyfunol o ddysgu ac addysgu “yma i aros”, […]