Skip to main content

Heb gategori

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 – Ein rhaglen

22 Mehefin 2021
Joyful young woman with headset having online conference, working from home, copy space. Happy curly lady making video call with friends or lover, using laptop, living room interior

Yn ddiweddar rydym wedi cyhoeddi’r rhaglen lawn ar gyfer ein cynhadledd Dysgu ac Addysgu blynyddol 2021. Dyma ragor o wybodaeth am y sesiynau sy’n cael eu cynnal eleni a sut i gofrestru.

Bydd cynhadledd dysgu ac addysgu 2021 yn cael ei chynnal ar-lein eleni ar ddydd Iau 1 Gorffennaf (pm) a dydd Gwener 2 Gorffennaf (am).

O ystyried ein profiadau o flwyddyn eithriadol ym maes addysg uwch, bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar thema Addysg Ddigidol.

Prif araith un – Dr Tim Fawns

Ddydd Iau, 1 Gorffennaf, bydd ein haraith agoriadol yn cael ei thraddodi gan Dr Tim Fawns, Dirprwy Gyfarwyddwr y Rhaglen MSc mewn Addysg Glinigol ym Mhrifysgol Caeredin. Rhagor o wybodaeth am Tim.

Ein rhaglen llawn

Gallwch nawr lawrlwytho rhaglen y gynhadledd a phenderfynu pa sesiynau grŵp yr hoffech fynd iddynt.

Cofrestrwch ar gyfer y gynhadledd

Gallwch dal cofrestru ar gyfer y gynhadledd eleni.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gynhadledd neu’r rhaglen, e-bostiwch CESI@cardiff.ac.uk.