Skip to main content

Student engagement

Cardiff Pulse / Cipolwg Caerdydd

27 April 2021
People carryng speech bubble icons

Cardiff Pulse is an agile feedback mechanism for students which will allow us to address student support needs in near real-time.

Every month until July 2021, we will be inviting all Cardiff students to talk to us about how they’re getting on. We will ask about a maximum of six areas relating to University life, and sometimes we’ll ask the same question again to see if any changes we’ve made have had an impact.

We are asking every student across the University to do this, so we can get a good feel for how things are going, and what we can do to help support students better.

Find out more


Mae Cipolwg Caerdydd yn ddull hyblyg i alluogi myfyrwyr i roi adborth a bydd yn ein galluogi i ddiwallu anghenion myfyrwyr yn y fan a’r lle.

Bob mis tan Gorffennaf 2021, byddwn yn gwahodd myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i ddweud wrthym ni sut mae nhw’n ffeindio pethau. Byddwn yn gofyn uchafswm o chwe chwestiwn ynglŷn ag elfennau gwahanol fywyd Brifysgol, a weithiau byddwn yn gofyn yr un cwestiwn ar sawl pwynt i weld os mae’r newidiadau rydyn ni wedi’u gwneud wedi cael effaith.

Rydym yn gofyn i bob myfyriwr ar draws y Brifysgol wneud hyn, fel y gallwn gael darlun da o sut mae pethau’n mynd, a’r hyn y gallwn ei wneud i’w cefnogi nhw’n well.

Darganfyddwch mwy