Skip to main content
Heath Jeffries

Heath Jeffries


Postiadau blog diweddaraf

Oes Newydd ym maes Microsgopeg Electronau yng Nghaerdydd

Oes Newydd ym maes Microsgopeg Electronau yng Nghaerdydd

Postiwyd ar 21 Rhagfyr 2021 gan Heath Jeffries

Bydd microsgop sydd â'r gallu i ddelweddu'r lleiaf o wrthrychau yn cyrraedd Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) yn ddiweddarach y mis hwn. Bydd ‘Microsgop Trosglwyddo Electronau drwy sganio i gywiro Egwyriannau’ […]

MAGMA – magnet Arloesedd

MAGMA – magnet Arloesedd

Postiwyd ar 31 Awst 2021 gan Heath Jeffries

Mae labordai o'r radd flaenafMAGMA (Deunyddiau a Chymwysiadau Magnetig)  sydd newydd eu hadnewyddu ym Mhrifysgol Caerdydd bellach ar agor ar gyfer prosiectau ymchwil a diwydiannol ar y cyd yn yr […]

Anelu am Wobr Earthshot

Anelu am Wobr Earthshot

Postiwyd ar 21 Hydref 2020 gan Heath Jeffries

Wrth feddwl am achub ein planed, mae Adam Dixon yn credu ei fod yn gallu helpu. Ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd (BEng 2015, MPhil, 2016) fe sefydlodd Phytoponics. Mae'r […]

Sbarduno Arloesedd

Sbarduno Arloesedd

Postiwyd ar 15 Hydref 2020 gan Heath Jeffries

Mae COVID-19 a Brexit yn peri cwestiynau cymdeithasol mawr. Gall ymchwil y gwyddorau cymdeithasol fod o gymorth i fusnesau sy'n paratoi ar gyfer taclo'r heriau byd-eang hyn. Yr wythnos nesaf, […]

Dau ‘dro cyntaf’ i fforwm electroneg

Dau ‘dro cyntaf’ i fforwm electroneg

Postiwyd ar 24 Awst 2020 gan Heath Jeffries

Torrodd Prifysgol Caerdydd dir newydd yn ddiweddar drwy gynnal cynhadledd fyd-eang ar electroneg amledd uchel. Cyflawnodd y digwyddiad ddau beth mawr am y tro cyntaf, drwy gael ei gynnal yn […]

Tîm Arloesedd Clinigol yn Newid i fod yn Rhithwir

Tîm Arloesedd Clinigol yn Newid i fod yn Rhithwir

Postiwyd ar 7 Awst 2020 gan Heath Jeffries

Ni fu cyfnod erioed lle mae angen dod o hyd i atebion i anghenion clinigol ar gymaint o frys. Mae'r Bartneriaeth Arloesedd Clinigol a grëwyd rhwng Prifysgol Caerdydd a Bwrdd […]

A ydych yn gyffrous am Spot-a-bee?

A ydych yn gyffrous am Spot-a-bee?

Postiwyd ar 27 Gorffennaf 2020 gan Heath Jeffries

Y tro nesaf y byddwch yn yr ardd, neu'n mynd â’r ci am dro, cadwch lygad am wenyn. Os byddwch yn cymryd llun ar eich ffôn o'r planhigion y maen […]

Symud o werthuso i ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus

Symud o werthuso i ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus

Postiwyd ar 22 Gorffennaf 2020 gan Heath Jeffries

Yn 2014, mewn adroddiad i Swyddfa Gabinet y DU, cyflwynodd Yr Athro Jonathan Shepherd gysyniad yr ecosystem dystiolaeth. Am y tro cyntaf, gwnaeth hyn integreiddio'r prosesau o gynhyrchu a chydblethu […]

Sut mae ‘Model Caerdydd’ yn mynd i’r afael â thrais yn yr Unol Daleithiau

Sut mae ‘Model Caerdydd’ yn mynd i’r afael â thrais yn yr Unol Daleithiau

Postiwyd ar 2 Mawrth 2020 gan Heath Jeffries

Mae saethu torfol diweddar ym Milwaukee wedi lladd chwech o bobl. Mae'r Athro Jonathan Shepherd yn adnabod y ddinas hon yn yr UDA yn dda: mae un o'i maestrefi, West […]

Campws yn recriwtio 1,000 o weithwyr

Campws yn recriwtio 1,000 o weithwyr

Postiwyd ar 27 Chwefror 2020 gan Heath Jeffries

 Mae mwy na 1,000 o weithwyr wedi'u recriwtio i weithio ar 'Hafan Arloesedd' blaenllaw Prifysgol Caerdydd ers i'r prosiect ddechrau yn 2018. Cyrhaeddwyd y garreg filltir mewn partneriaeth â Bouygues […]