Skip to main content
Heath Jeffries

Heath Jeffries


Postiadau blog diweddaraf

Ystafell Lân ICS ar agor

Ystafell Lân ICS ar agor

Postiwyd ar 15 Ebrill 2023 gan Heath Jeffries

  Atebion ar gyfer byd diwydiant o dan yr un to Gall dod â diwydiant a’r byd academaidd ynghyd i greu cynhyrchion a phrosesau newydd fod yn heriol. Mae ystafell […]

Mynd i’r afael â heriau yfory

Mynd i’r afael â heriau yfory

Postiwyd ar 27 Mawrth 2023 gan Heath Jeffries

Sut mae cymdeithas yn datrys ei phroblemau ‘drwg’? Gall llywodraethau sydd dan bwysau fod yn amharod i weithredu. Gall busnesau fod heb gymhelliant, a gall cenhadaeth elusennau ac arianwyr gyfyngu […]

Meithrin byd ymchwil ond a fydd yn aros yma? Sicrhau dyfodol disglair i ffiseg yn ne Cymru

Meithrin byd ymchwil ond a fydd yn aros yma? Sicrhau dyfodol disglair i ffiseg yn ne Cymru

Postiwyd ar 10 Mawrth 2023 gan Heath Jeffries

Mae'r Sefydliad Ffiseg (IOP) wedi bod yn edrych ar rôl ffiseg yn economi Cymru. Ar ôl ymweliad diweddar â Phrifysgol Caerdydd, mae cyn-reolwr polisïau'r IOP yng Nghymru, Richard Duffy, yn […]

Galw arbenigwyr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y dyfodol

Galw arbenigwyr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y dyfodol

Postiwyd ar 7 Mawrth 2023 gan Heath Jeffries

Mae'r diwydiant Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn angori dwsinau o gwmnïau a miloedd o swyddi yn ne Cymru. Mae gyrfaoedd yn y diwydiant Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cynnig cyfle i recriwtiaid dawnus weithio […]

CASPER Shield – seiberddiogelwch ‘canfod ac amddiffyn’ mewn Cartrefi Clyfar

CASPER Shield – seiberddiogelwch ‘canfod ac amddiffyn’ mewn Cartrefi Clyfar

Postiwyd ar 1 Mawrth 2023 gan Heath Jeffries

Cyflwyno cynnyrch arloesi Prifysgol Caerdydd yn y gyfres ‘Arloesi Seiber’ Cyflwynwyd system seiberddiogelwch sy'n helpu i amddiffyn cartrefi clyfar rhag ymosodiadau seiber yn nigwyddiad 'dragon's den' Llywodraeth y DU. Mae […]

Arloesi yn ystod dirywiad: y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig

Arloesi yn ystod dirywiad: y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig

Postiwyd ar 23 Chwefror 2023 gan Heath Jeffries

Mae disgwyl i'r DU lithro i ddirwasgiad eleni, fydd yn effeithio ar fusnesau o bob maint a sector. Ymhlith yr heriau posibl sydd o’n blaenau mae llai o alw, problemau […]

Cwricwlwm ar gyfer iechyd a lles plant

Cwricwlwm ar gyfer iechyd a lles plant

Postiwyd ar 10 Chwefror 2023 gan Heath Jeffries

Cyflwynwyd Cwricwlwm i Gymruyr hydref diwethaf, gan gynnwys newidiadau yn y ffordd y caiff dysgwyr ac ysgolion eu hasesu, yn ogystal â newidiadau yn y ffordd y caiff addysgwyr eu […]

Rhowch hwb i’ch gyrfa ymchwil drwy Crwsibl Cymru

Rhowch hwb i’ch gyrfa ymchwil drwy Crwsibl Cymru

Postiwyd ar 3 Chwefror 2023 gan Heath Jeffries

  Cyflwynwch gais i ddilyn Crwsibl Cymru 2023 nawr – dim ond pythefnos sydd ar ôl gennych!  Rhaglen ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau neu ar ganol eu gyrfaoedd yw Crwsibl […]

Hyb Arloesedd Seiber – Ecosystem er Rhagoriaeth

Hyb Arloesedd Seiber – Ecosystem er Rhagoriaeth

Postiwyd ar 2 Chwefror 2023 gan Heath Jeffries

  Nod yr Hyb Arloesedd Seiber (CIH) yw trawsnewid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn glwstwr seiber blaenllaw yn y DU erbyn 2030. Gan greu llif o gynhyrchion seibr newydd, busnesau twf uchel […]

Adolygiad o’r Flwyddyn

Adolygiad o’r Flwyddyn

Postiwyd ar 22 Rhagfyr 2022 gan Heath Jeffries

  Yn 2022, parhaodd gwaith Prifysgol Caerdydd o droi ymchwil yn atebion byd go iawn ar gyfer problemau dybryd cymdeithas, a hynny ar garlam. Daeth tri buddsoddiad mawr sy'n golygu […]