Skip to main content

Our teamStudent engagement

Team Tuesdays – Meet Maks, Student Engagement Officer

9 November 2020

Name: Maks Karczmar 

Role: Student Engagement Officerjoined March 2017 

What is your role in the CESI team? I coordinate student engagement activities across the University, based on student feedback. This involves working closely with staff across professional services, schools and colleges to ensure that student feedback is listened to and acted upon.  

Describe a project you have been involved that you have enjoyed 
I was the professional services lead for the International Student Journey Partnership Project. This involved looking at the journey of international students throughout their university experience and creating videos of student sharing their experiences and advice for new students. 

A fact about yourself? 
I am an extroverted introvert. I love music and enjoy the cinema and gardening.  

Check out the CESI blog every Tuesday for profiles on the team!

Enw: Maks Karczmar 

Rôl:  Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr – ymunodd ym mis Mawrth 2017

Beth yw eich rôl yn nhîm CESI? Rwy’n cydlynu gweithgareddau ymgysylltu â myfyrwyr ledled y Brifysgol, yn seiliedig ar adborth myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys gweithio’n agos gyda staff ar draws gwasanaethau proffesiynol, ysgolion a cholegau i sicrhau bod pobl yn gwrando ar adborth myfyrwyr ac yn gweithredu arno.

Disgrifiwch brosiect rydych chi wedi bod yn rhan ohono rydych chi wedi’i fwynhau
Fi oedd arweinydd gwasanaethau proffesiynol y Prosiect Partneriaeth Taith Myfyrwyr Rhyngwladol. Roedd hyn yn cynnwys edrych ar daith myfyrwyr rhyngwladol trwy gydol eu profiad prifysgol a chreu fideos o fyfyrwyr yn rhannu eu profiadau a’u cyngor i fyfyrwyr newydd.

Ffaith amdanoch chi’ch hun?
Rwy’n fewnblyg allblyg. Rwy’n caru cerddoriaeth ac yn mwynhau’r sinema a garddio.

Edrychwch ar flog CESI pob Dydd Mawrth i weld proffiliau o’r tîm!