Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Ymchwilwyr yn adolygu technolegau digidol i gefnogi pobl ifanc ag iselder a phryder

Ymchwilwyr yn adolygu technolegau digidol i gefnogi pobl ifanc ag iselder a phryder

Postiwyd ar 13 Mehefin 2022 gan Becs Parker

Cynhaliwyd adolygiad o dechnolegau iechyd meddwl digidol gan dîm cydweithredol sy'n cynnwys cydweithwyr o Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc. Mae ymchwilwyr o bob rhan o'r Is-adran Meddygaeth […]

Pam fod angen mwy o ymchwil ar ADHD mewn menywod ifanc

Pam fod angen mwy o ymchwil ar ADHD mewn menywod ifanc

Postiwyd ar 25 Mai 2022 gan Becs Parker

Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) yw un o'r cyflyrau niwroddatblygiadol mwyaf cyffredin sy'n effeithio ar bobl ifanc. Mae astudiaethau'n awgrymu bod gan tua 1 ym mhob 20 o bobl […]

Cysylltu yn ôl â chi’ch hun wrth deimlo’n unig

Cysylltu yn ôl â chi’ch hun wrth deimlo’n unig

Postiwyd ar 9 Mai 2022 gan Becs Parker

Dyma Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd y Meddwl, ac unigrwydd yw'r thema eleni. Mae unigrwydd yn deimlad a ddaw ar bawb weithiau - gall fod yn anodd ei adnabod, ei ddisgrifio […]

Sbarduno Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal yng Nghymru

Sbarduno Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal yng Nghymru

Postiwyd ar 27 Ebrill 2022 gan Becs Parker

Mae carfan o academyddion talentog o Barc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) Prifysgol Caerdydd ymhlith rhestr o Uwch Arweinwyr Ymchwil sydd wedi’i gyhoeddi gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gan gynnwys uwch athro o […]

Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl pobl ifanc

Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl pobl ifanc

Postiwyd ar 13 Ebrill 2022 gan Becs Parker

Bydd cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus yng nghwmni academyddion o fri rhyngwladol yn cael ei lansio fis nesaf; mae’r gyfres wedi’u threfnu gan Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc. […]

Ceisiadau ar agor ar gyfer Ysgol Haf newydd mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid

Ceisiadau ar agor ar gyfer Ysgol Haf newydd mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid

Postiwyd ar 6 Ebrill 2022 gan Becs Parker

Bydd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn cynnal ei Hysgol Haf rithwir gyntaf ym mis Gorffennaf eleni. Cynhelir y cwrs tri diwrnod ar-lein rhwng 18 a 20 […]

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Olga Eyre

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Olga Eyre

Postiwyd ar 17 Mawrth 2022 gan Becs Parker

Mae Cymrawd Ymchwil Clinigol wedi ymuno â Chanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc. Mae Dr Olga Eyre yn cynorthwyo i sefydlu ymyrraeth seicolegol ar gyfer atal iselder mewn […]

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ♀️

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ♀️

Postiwyd ar 8 Mawrth 2022 gan Becs Parker

Heddiw yw Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, diwrnod byd-eang i ddathlu llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod ledled y byd. Mae Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn […]

Myfyrdodau ar ymgyrch: tyfu gyda’n gilydd ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Myfyrdodau ar ymgyrch: tyfu gyda’n gilydd ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Postiwyd ar 21 Chwefror 2022 gan Becs Parker

Cynhaliwyd ein hymgyrch gwbl gydweithredol gyntaf gyda Chynghorwyr Ieuenctid Canolfan Wolfson i gefnogi Wythnos Iechyd Meddwl Plant. Yn y blog hwn, rydym am arddangos y gwaith gwych a wnaethom ynghyd […]

10 peth Mae DLD wedi fy nysgu: Anhwylder Iaith Datblygiadol yn yr ystafell ddosbarth

10 peth Mae DLD wedi fy nysgu: Anhwylder Iaith Datblygiadol yn yr ystafell ddosbarth

Postiwyd ar 7 Chwefror 2022 gan Becs Parker

Mae Hannah yn athro mewn darpariaeth Dysgu Uwch ar gyfer plant ag Anhwylder Iaith Datblygiadol (DLD). Ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Plant, mae Hannah wedi rhannu ei phrofiad uniongyrchol o […]