Skip to main content
Becs Parker

Becs Parker


Postiadau blog diweddaraf

“Ysbrydoliaeth fi i feddwl am yrfa mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

“Ysbrydoliaeth fi i feddwl am yrfa mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

Postiwyd ar 20 Medi 2022 gan Becs Parker

Mae Jemma Baker yn Gynorthwyydd Ymchwil ac yn darpar Seicolegydd/Ymchwilydd Clinigol ym Mhrifysgol Rhydychen. Yn y blog hwn, mae Jemma'n rhannu ei phrofiad o fynychu Ysgol Haf Canolfan Wolfson ac […]

“Ail-gynnau fy ymgyrch i sicrhau bod fy holl waith yn cael ei lywio gan dystiolaeth gadarn” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

“Ail-gynnau fy ymgyrch i sicrhau bod fy holl waith yn cael ei lywio gan dystiolaeth gadarn” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

Postiwyd ar 24 Awst 2022 gan Becs Parker

Mae Charlotte Hanson yn ymarferydd sydd wedi'i leoli yn nhîm Iechyd y Cyhoedd yng Nghyngor Dinas Leeds. Yn y blog hwn, mae Charlotte yn rhannu ei phrofiad o fynychu Ysgol […]

“Profiad fel dim arall” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

“Profiad fel dim arall” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

Postiwyd ar 4 Awst 2022 gan Becs Parker

Mae Sidney Muchemwa yn Therapydd Galwedigaethol sydd newydd gymhwyso ac yn ddarpar ymchwilydd iechyd cyhoeddus sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Zimbabwe. Yn y blog hwn, mae Sidney yn rhannu ei […]

Ysgol haf agoriadol ‘hynod ddiddorol’ yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang

Ysgol haf agoriadol ‘hynod ddiddorol’ yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang

Postiwyd ar 31 Gorffennaf 2022 gan Becs Parker

Cynhaliodd Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson ei hysgol haf rithiol gyntaf i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd ac mae wedi derbyn adborth cadarnhaol gan y mynychwyr. Cynhaliodd y […]

Tymor cyntaf llwyddiannus ar gyfer cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd

Tymor cyntaf llwyddiannus ar gyfer cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd

Postiwyd ar 11 Gorffennaf 2022 gan Becs Parker

Mae cyfres ddarlithoedd cyhoeddus newydd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc wedi cael derbyniad da yn ei thymor cyntaf. Mae'r ganolfan ymchwil ryngddisgyblaethol, sy'n canolbwyntio ar ddeall a […]

Ymchwilwyr yn adolygu technolegau digidol i gefnogi pobl ifanc ag iselder a phryder

Ymchwilwyr yn adolygu technolegau digidol i gefnogi pobl ifanc ag iselder a phryder

Postiwyd ar 13 Mehefin 2022 gan Becs Parker

Cynhaliwyd adolygiad o dechnolegau iechyd meddwl digidol gan dîm cydweithredol sy'n cynnwys cydweithwyr o Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc. Mae ymchwilwyr o bob rhan o'r Is-adran Meddygaeth […]

Pam fod angen mwy o ymchwil ar ADHD mewn menywod ifanc

Pam fod angen mwy o ymchwil ar ADHD mewn menywod ifanc

Postiwyd ar 25 Mai 2022 gan Becs Parker

Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) yw un o'r cyflyrau niwroddatblygiadol mwyaf cyffredin sy'n effeithio ar bobl ifanc. Mae astudiaethau'n awgrymu bod gan tua 1 ym mhob 20 o bobl […]

Cysylltu yn ôl â chi’ch hun wrth deimlo’n unig

Cysylltu yn ôl â chi’ch hun wrth deimlo’n unig

Postiwyd ar 9 Mai 2022 gan Becs Parker

Dyma Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd y Meddwl, ac unigrwydd yw'r thema eleni. Mae unigrwydd yn deimlad a ddaw ar bawb weithiau - gall fod yn anodd ei adnabod, ei ddisgrifio […]

Sbarduno Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal yng Nghymru

Sbarduno Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal yng Nghymru

Postiwyd ar 27 Ebrill 2022 gan Becs Parker

Mae carfan o academyddion talentog o Barc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) Prifysgol Caerdydd ymhlith rhestr o Uwch Arweinwyr Ymchwil sydd wedi’i gyhoeddi gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gan gynnwys uwch athro o […]

Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl pobl ifanc

Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl pobl ifanc

Postiwyd ar 13 Ebrill 2022 gan Becs Parker

Bydd cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus yng nghwmni academyddion o fri rhyngwladol yn cael ei lansio fis nesaf; mae’r gyfres wedi’u threfnu gan Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc. […]