Skip to main content
Becs Parker

Becs Parker


Postiadau blog diweddaraf

Ceisiadau ar agor ar gyfer Ysgol Haf newydd mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid

Ceisiadau ar agor ar gyfer Ysgol Haf newydd mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid

Postiwyd ar 6 Ebrill 2022 gan Becs Parker

Bydd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn cynnal ei Hysgol Haf rithwir gyntaf ym mis Gorffennaf eleni. Cynhelir y cwrs tri diwrnod ar-lein rhwng 18 a 20 […]

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Olga Eyre

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Olga Eyre

Postiwyd ar 17 Mawrth 2022 gan Becs Parker

Mae Cymrawd Ymchwil Clinigol wedi ymuno â Chanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc. Mae Dr Olga Eyre yn cynorthwyo i sefydlu ymyrraeth seicolegol ar gyfer atal iselder mewn […]

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ♀️

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ♀️

Postiwyd ar 8 Mawrth 2022 gan Becs Parker

Heddiw yw Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, diwrnod byd-eang i ddathlu llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod ledled y byd. Mae Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn […]

Myfyrdodau ar ymgyrch: tyfu gyda’n gilydd ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Myfyrdodau ar ymgyrch: tyfu gyda’n gilydd ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Postiwyd ar 21 Chwefror 2022 gan Becs Parker

Cynhaliwyd ein hymgyrch gwbl gydweithredol gyntaf gyda Chynghorwyr Ieuenctid Canolfan Wolfson i gefnogi Wythnos Iechyd Meddwl Plant. Yn y blog hwn, rydym am arddangos y gwaith gwych a wnaethom ynghyd […]

10 peth Mae DLD wedi fy nysgu: Anhwylder Iaith Datblygiadol yn yr ystafell ddosbarth

10 peth Mae DLD wedi fy nysgu: Anhwylder Iaith Datblygiadol yn yr ystafell ddosbarth

Postiwyd ar 7 Chwefror 2022 gan Becs Parker

Mae Hannah yn athro mewn darpariaeth Dysgu Uwch ar gyfer plant ag Anhwylder Iaith Datblygiadol (DLD). Ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Plant, mae Hannah wedi rhannu ei phrofiad uniongyrchol o […]

Mae diogelu eich iechyd meddwl a’ch lles wrth i flwyddyn newydd ddechrau

Mae diogelu eich iechyd meddwl a’ch lles wrth i flwyddyn newydd ddechrau

Postiwyd ar 20 Ionawr 2022 gan Becs Parker

Rydym ym mis cyntaf blwyddyn newydd sbon ac ar ôl y ddwy flynedd anodd, mae 2022 yn cynnig cyfle o'r newydd. Gall mis Ionawr fod yn fis heriol i bob […]

Pum ffordd y gallwn ofalu am ein hiechyd meddwl adeg y Nadolig

Pum ffordd y gallwn ofalu am ein hiechyd meddwl adeg y Nadolig

Postiwyd ar 17 Rhagfyr 2021 gan Becs Parker

Ar ôl y Nadolig y llynedd yn y cyfnod clo, bydd dathliadau mwy "normal" eleni yn cael eu croesawu. Fodd bynnag, tra bydd dathlu gyda ffrindiau a theulu eto yn […]

Yn fy ngeiriau fy hun: Stigma

Yn fy ngeiriau fy hun: Stigma

Postiwyd ar 10 Rhagfyr 2021 gan Becs Parker

Grwpiau Cynghori Ieuenctid Canolfan Wolfson yn trafod y pwnc stigma yn ddiweddar. Mae Cynghorydd Ieuenctid wedi rhannu eu myfyrdodau a'u meddyliau eu hunain ar bwnc stigma a'r cywilydd cysylltiedig y […]

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Yulia Shenderovich

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Yulia Shenderovich

Postiwyd ar 3 Rhagfyr 2021 gan Becs Parker

Mae ymchwilydd wedi ymuno â Chanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc fel Uwch Ddarlithydd, ac mae’n cyd-arwain cynlluniau i gefnogi ansawdd ymchwil feintiol a gwyddoniaeth agored ar draws […]

Astudiaeth gydweithredol yn dangos canfyddiadau newydd ynglŷn ag ADHD mewn oedolion ifanc

Astudiaeth gydweithredol yn dangos canfyddiadau newydd ynglŷn ag ADHD mewn oedolion ifanc

Postiwyd ar 18 Tachwedd 2021 gan Becs Parker

Mae'r Athro Anita Thapar yn arwain yr adran Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc yn yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol (DPMCN) a'r ffrwd waith ymchwil geneteg yng Nghanolfan Wolfson […]