Skip to main content
Becs Parker

Becs Parker


Postiadau blog diweddaraf

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Chris Eaton

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Chris Eaton

Postiwyd ar 5 Tachwedd 2021 gan Becs Parker

Mae Canolfan Wolfson wedi croesawu cydweithiwr ymchwil newydd, fydd yn gweithio ar draws y Ganolfan a Llywodraeth Cymru. Bydd Dr Chris Eaton, a ymunodd â'r tîm ym mis Mawrth 2021, […]

Cyfarfodydd grwpiau cynghori ieuenctid yn cychwyn

Cyfarfodydd grwpiau cynghori ieuenctid yn cychwyn

Postiwyd ar 25 Hydref 2021 gan Becs Parker

Mae'r ddau Grŵp Cynghori Ieuenctid newydd wedi dechrau cyfarfod ar-lein yng Nghanolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson. Mae'r grwpiau'n cynnwys pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sydd â phrofiad […]

Lansiad ar-lein llwyddiannus ar gyfer y Ganolfan Ymchwil

Lansiad ar-lein llwyddiannus ar gyfer y Ganolfan Ymchwil

Postiwyd ar 6 Hydref 2021 gan Becs Parker

Cafodd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc dderbyniad da i’w gweminar y mis yma, oedd yn cyflwyno’r ganolfan ymchwil i’r byd. Cynhaliwyd gweminar Cwrdd â Chanolfan Wolfson ar brynhawn y […]

Gweminar camu ymlaen dros iechyd y meddwl ymhlith yr ifainc

Gweminar camu ymlaen dros iechyd y meddwl ymhlith yr ifainc

Postiwyd ar 13 Medi 2021 gan Becs Parker

Cymerodd rhai o ymchwilwyr Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson ran yng ngweminar agoriadol y ganolfan i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl yr Ifainc. Elusen iechyd y meddwl ymhlith y glasoed, stem4, […]

Cwrdd â’r ymchwilydd: Y Dr Rebecca Anthony

Cwrdd â’r ymchwilydd: Y Dr Rebecca Anthony

Postiwyd ar 9 Awst 2021 gan Becs Parker

Mae ymchwilydd wedi ymuno â Chanolfan Wolfson dros Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, gan weithio ar y cyd â Chanolfan DECIPHer ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymunodd y Dr Rebecca Anthony â'r tîm […]

Helo i Ganolfan Wolfson!

Helo i Ganolfan Wolfson!

Postiwyd ar 1 Chwefror 2021 gan Becs Parker

Agorodd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc ei drysau ar ddiwedd 2020. Mae'r ganolfan ymchwil newydd gyffrous hon eisoes yn dechrau gwaith hanfodol i helpu i wella iechyd […]