Skip to main content

Tachwedd 2021

Astudiaeth gydweithredol yn dangos canfyddiadau newydd ynglŷn ag ADHD mewn oedolion ifanc

Astudiaeth gydweithredol yn dangos canfyddiadau newydd ynglŷn ag ADHD mewn oedolion ifanc

Postiwyd ar 18 Tachwedd 2021 gan Becs Parker

Mae'r Athro Anita Thapar yn arwain yr adran Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc yn yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol (DPMCN) a'r ffrwd waith ymchwil geneteg yng Nghanolfan Wolfson […]

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Chris Eaton

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Chris Eaton

Postiwyd ar 5 Tachwedd 2021 gan Becs Parker

Mae Canolfan Wolfson wedi croesawu cydweithiwr ymchwil newydd, fydd yn gweithio ar draws y Ganolfan a Llywodraeth Cymru. Bydd Dr Chris Eaton, a ymunodd â'r tîm ym mis Mawrth 2021, […]