Skip to main content

Mai 2022

Pam fod angen mwy o ymchwil ar ADHD mewn menywod ifanc

Pam fod angen mwy o ymchwil ar ADHD mewn menywod ifanc

Postiwyd ar 25 Mai 2022 gan Becs Parker

Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) yw un o'r cyflyrau niwroddatblygiadol mwyaf cyffredin sy'n effeithio ar bobl ifanc. Mae astudiaethau'n awgrymu bod gan tua 1 ym mhob 20 o bobl […]

Cysylltu yn ôl â chi’ch hun wrth deimlo’n unig

Cysylltu yn ôl â chi’ch hun wrth deimlo’n unig

Postiwyd ar 9 Mai 2022 gan Becs Parker

Dyma Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd y Meddwl, ac unigrwydd yw'r thema eleni. Mae unigrwydd yn deimlad a ddaw ar bawb weithiau - gall fod yn anodd ei adnabod, ei ddisgrifio […]