Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Mae diogelu eich iechyd meddwl a’ch lles wrth i flwyddyn newydd ddechrau

Mae diogelu eich iechyd meddwl a’ch lles wrth i flwyddyn newydd ddechrau

Postiwyd ar 20 Ionawr 2022 gan Becs Parker

Rydym ym mis cyntaf blwyddyn newydd sbon ac ar ôl y ddwy flynedd anodd, mae 2022 yn cynnig cyfle o'r newydd. Gall mis Ionawr fod yn fis heriol i bob […]

Pum ffordd y gallwn ofalu am ein hiechyd meddwl adeg y Nadolig

Pum ffordd y gallwn ofalu am ein hiechyd meddwl adeg y Nadolig

Postiwyd ar 17 Rhagfyr 2021 gan Becs Parker

Ar ôl y Nadolig y llynedd yn y cyfnod clo, bydd dathliadau mwy "normal" eleni yn cael eu croesawu. Fodd bynnag, tra bydd dathlu gyda ffrindiau a theulu eto yn […]

Yn fy ngeiriau fy hun: Stigma

Yn fy ngeiriau fy hun: Stigma

Postiwyd ar 10 Rhagfyr 2021 gan Becs Parker

Grwpiau Cynghori Ieuenctid Canolfan Wolfson yn trafod y pwnc stigma yn ddiweddar. Mae Cynghorydd Ieuenctid wedi rhannu eu myfyrdodau a'u meddyliau eu hunain ar bwnc stigma a'r cywilydd cysylltiedig y […]

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Yulia Shenderovich

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Yulia Shenderovich

Postiwyd ar 3 Rhagfyr 2021 gan Becs Parker

Mae ymchwilydd wedi ymuno â Chanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc fel Uwch Ddarlithydd, ac mae’n cyd-arwain cynlluniau i gefnogi ansawdd ymchwil feintiol a gwyddoniaeth agored ar draws […]

Astudiaeth gydweithredol yn dangos canfyddiadau newydd ynglŷn ag ADHD mewn oedolion ifanc

Astudiaeth gydweithredol yn dangos canfyddiadau newydd ynglŷn ag ADHD mewn oedolion ifanc

Postiwyd ar 18 Tachwedd 2021 gan Becs Parker

Mae'r Athro Anita Thapar yn arwain yr adran Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc yn yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol (DPMCN) a'r ffrwd waith ymchwil geneteg yng Nghanolfan Wolfson […]

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Chris Eaton

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Chris Eaton

Postiwyd ar 5 Tachwedd 2021 gan Becs Parker

Mae Canolfan Wolfson wedi croesawu cydweithiwr ymchwil newydd, fydd yn gweithio ar draws y Ganolfan a Llywodraeth Cymru. Bydd Dr Chris Eaton, a ymunodd â'r tîm ym mis Mawrth 2021, […]

Cyfarfodydd grwpiau cynghori ieuenctid yn cychwyn

Cyfarfodydd grwpiau cynghori ieuenctid yn cychwyn

Postiwyd ar 25 Hydref 2021 gan Becs Parker

Mae'r ddau Grŵp Cynghori Ieuenctid newydd wedi dechrau cyfarfod ar-lein yng Nghanolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson. Mae'r grwpiau'n cynnwys pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sydd â phrofiad […]

Lansiad ar-lein llwyddiannus ar gyfer y Ganolfan Ymchwil

Lansiad ar-lein llwyddiannus ar gyfer y Ganolfan Ymchwil

Postiwyd ar 6 Hydref 2021 gan Becs Parker

Cafodd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc dderbyniad da i’w gweminar y mis yma, oedd yn cyflwyno’r ganolfan ymchwil i’r byd. Cynhaliwyd gweminar Cwrdd â Chanolfan Wolfson ar brynhawn y […]

Gweminar camu ymlaen dros iechyd y meddwl ymhlith yr ifainc

Gweminar camu ymlaen dros iechyd y meddwl ymhlith yr ifainc

Postiwyd ar 13 Medi 2021 gan Becs Parker

Cymerodd rhai o ymchwilwyr Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson ran yng ngweminar agoriadol y ganolfan i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl yr Ifainc. Elusen iechyd y meddwl ymhlith y glasoed, stem4, […]

Cwrdd â’r ymchwilydd: Y Dr Rebecca Anthony

Cwrdd â’r ymchwilydd: Y Dr Rebecca Anthony

Postiwyd ar 9 Awst 2021 gan Becs Parker

Mae ymchwilydd wedi ymuno â Chanolfan Wolfson dros Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, gan weithio ar y cyd â Chanolfan DECIPHer ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymunodd y Dr Rebecca Anthony â'r tîm […]