Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Dyddiadur Ymchwilydd: Fy ail flwyddyn fel myfyriwr PhD yng Nghanolfan Wolfson

Uncategorized

Dyddiadur Ymchwilydd: Fy ail flwyddyn fel myfyriwr PhD yng Nghanolfan Wolfson

Postiwyd ar 20 Mawrth 2024 gan Margarida Maximo

Helo ddarllenwyr hyfryd blog Wolfson! Fy enw i yw Abbey Rowe, ac rwy’n fyfyriwr ymchwil PhD ail flwyddyn yn gweithio gyda Chanolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson a DECIPHer ym […]

DigwyddiadauLleisiau Ieuenctid

Diwrnod Iechyd Meddwl Ieuenctid 2023 – Dewrder gan Jaden

Postiwyd ar 19 Medi 2023 gan Margarida Maximo

Ac ro’n i yn bod yn ddewr, a dweud y gwir. Ro’n i’n ddewr bob eiliad ro’n i’n aros ar y Ddaear. Yr holl droeon y deffroais i yn y bore, cael cawod, bwyta—dyna fi yn bod yn anhygoel o ddewr, er nad o’n i'n sylwi hynny ar y pryd.

Cwrdd â'r ymchwilydd

Dyddiadur Ymchwilydd: Fy mlwyddyn gyntaf fel myfyriwr PhD yng Nghanolfan Wolfson

Postiwyd ar 4 Awst 2023 gan Margarida Maximo

“Er ei fod wedi bod yn brofiad heriol, rydw i wedi dysgu cymaint yn barod ac yn edrych ymlaen at bopeth sydd gen i i'w ddysgu!”” Fy enw i yw […]

Ysgol Haf

“Amlygodd yr ysgol haf yr arwyddocâd o gysylltedd ymchwil byd-eang” – Ysgol Haf Wolfson Centre 2023

Postiwyd ar 20 Gorffennaf 2023 gan Margarida Maximo

Fy enw i yw Sangita Santosham a mynychais Ysgol Haf Wolfson Centre 2023. I am a counselling psychologist and private practitioner based in Chennai, India. Rwy'n seicolegydd cwnsela ac ymarferydd […]

 
Mae Cyfranogiad y Cyhoedd yn mynd y ddwy ffordd!

Mae Cyfranogiad y Cyhoedd yn mynd y ddwy ffordd!

Postiwyd ar 18 Ebrill 2023 gan Margarida Maximo

Helo, Nath wyf fi, un o aelodau'r grŵp ymgynghorol ieuenctid (YAG) yng Nghanolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson. Ym mis Medi, fe wnes i gwblhau fy nhraethawd hir ar gyfer […]

“Ysbrydoliaeth fi i feddwl am yrfa mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

“Ysbrydoliaeth fi i feddwl am yrfa mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

Postiwyd ar 20 Medi 2022 gan Becs Parker

Mae Jemma Baker yn Gynorthwyydd Ymchwil ac yn darpar Seicolegydd/Ymchwilydd Clinigol ym Mhrifysgol Rhydychen. Yn y blog hwn, mae Jemma'n rhannu ei phrofiad o fynychu Ysgol Haf Canolfan Wolfson ac […]

“Ail-gynnau fy ymgyrch i sicrhau bod fy holl waith yn cael ei lywio gan dystiolaeth gadarn” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

“Ail-gynnau fy ymgyrch i sicrhau bod fy holl waith yn cael ei lywio gan dystiolaeth gadarn” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

Postiwyd ar 24 Awst 2022 gan Becs Parker

Mae Charlotte Hanson yn ymarferydd sydd wedi'i leoli yn nhîm Iechyd y Cyhoedd yng Nghyngor Dinas Leeds. Yn y blog hwn, mae Charlotte yn rhannu ei phrofiad o fynychu Ysgol […]

“Profiad fel dim arall” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

“Profiad fel dim arall” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

Postiwyd ar 4 Awst 2022 gan Becs Parker

Mae Sidney Muchemwa yn Therapydd Galwedigaethol sydd newydd gymhwyso ac yn ddarpar ymchwilydd iechyd cyhoeddus sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Zimbabwe. Yn y blog hwn, mae Sidney yn rhannu ei […]

Ysgol haf agoriadol ‘hynod ddiddorol’ yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang

Ysgol haf agoriadol ‘hynod ddiddorol’ yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang

Postiwyd ar 31 Gorffennaf 2022 gan Becs Parker

Cynhaliodd Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson ei hysgol haf rithiol gyntaf i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd ac mae wedi derbyn adborth cadarnhaol gan y mynychwyr. Cynhaliodd y […]

Tymor cyntaf llwyddiannus ar gyfer cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd

Tymor cyntaf llwyddiannus ar gyfer cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd

Postiwyd ar 11 Gorffennaf 2022 gan Becs Parker

Mae cyfres ddarlithoedd cyhoeddus newydd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc wedi cael derbyniad da yn ei thymor cyntaf. Mae'r ganolfan ymchwil ryngddisgyblaethol, sy'n canolbwyntio ar ddeall a […]