Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Amplifying Accessibility: gwersi gan gerddor ifanc anabl

Lleisiau Ieuenctid

Amplifying Accessibility: gwersi gan gerddor ifanc anabl

Postiwyd ar 10 Gorffennaf 2024 gan Margarida Maximo

Yn y blogbost hwn, mae Keys (hi/nhw), cerddor o Gymru ag anabledd, yn rhannu tair gwers y mae hi wedi’u dysgu ar ei thaith o fysgio ar y stryd i […]

Uncategorized

Dyddiadur Ymchwilydd: Fy ail flwyddyn fel myfyriwr PhD yng Nghanolfan Wolfson

Postiwyd ar 20 Mawrth 2024 gan Margarida Maximo

Helo ddarllenwyr hyfryd blog Wolfson! Fy enw i yw Abbey Rowe, ac rwy’n fyfyriwr ymchwil PhD ail flwyddyn yn gweithio gyda Chanolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson a DECIPHer ym […]

DigwyddiadauLleisiau Ieuenctid

Diwrnod Iechyd Meddwl Ieuenctid 2023 – Dewrder gan Jaden

Postiwyd ar 19 Medi 2023 gan Margarida Maximo

Ac ro’n i yn bod yn ddewr, a dweud y gwir. Ro’n i’n ddewr bob eiliad ro’n i’n aros ar y Ddaear. Yr holl droeon y deffroais i yn y bore, cael cawod, bwyta—dyna fi yn bod yn anhygoel o ddewr, er nad o’n i'n sylwi hynny ar y pryd.

Cwrdd â'r ymchwilydd

Dyddiadur Ymchwilydd: Fy mlwyddyn gyntaf fel myfyriwr PhD yng Nghanolfan Wolfson

Postiwyd ar 4 Awst 2023 gan Margarida Maximo

“Er ei fod wedi bod yn brofiad heriol, rydw i wedi dysgu cymaint yn barod ac yn edrych ymlaen at bopeth sydd gen i i'w ddysgu!”” Fy enw i yw […]

 
“Amlygodd yr ysgol haf yr arwyddocâd o gysylltedd ymchwil byd-eang” – Ysgol Haf Wolfson Centre 2023

“Amlygodd yr ysgol haf yr arwyddocâd o gysylltedd ymchwil byd-eang” – Ysgol Haf Wolfson Centre 2023

Postiwyd ar 20 Gorffennaf 2023 gan Margarida Maximo

Fy enw i yw Sangita Santosham a mynychais Ysgol Haf Wolfson Centre 2023. I am a counselling psychologist and private practitioner based in Chennai, India. Rwy'n seicolegydd cwnsela ac ymarferydd […]

Mae Cyfranogiad y Cyhoedd yn mynd y ddwy ffordd!

Mae Cyfranogiad y Cyhoedd yn mynd y ddwy ffordd!

Postiwyd ar 18 Ebrill 2023 gan Margarida Maximo

Helo, Nath wyf fi, un o aelodau'r grŵp ymgynghorol ieuenctid (YAG) yng Nghanolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson. Ym mis Medi, fe wnes i gwblhau fy nhraethawd hir ar gyfer […]

“Ysbrydoliaeth fi i feddwl am yrfa mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

“Ysbrydoliaeth fi i feddwl am yrfa mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

Postiwyd ar 20 Medi 2022 gan Becs Parker

Mae Jemma Baker yn Gynorthwyydd Ymchwil ac yn darpar Seicolegydd/Ymchwilydd Clinigol ym Mhrifysgol Rhydychen. Yn y blog hwn, mae Jemma'n rhannu ei phrofiad o fynychu Ysgol Haf Canolfan Wolfson ac […]

“Ail-gynnau fy ymgyrch i sicrhau bod fy holl waith yn cael ei lywio gan dystiolaeth gadarn” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

“Ail-gynnau fy ymgyrch i sicrhau bod fy holl waith yn cael ei lywio gan dystiolaeth gadarn” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

Postiwyd ar 24 Awst 2022 gan Becs Parker

Mae Charlotte Hanson yn ymarferydd sydd wedi'i leoli yn nhîm Iechyd y Cyhoedd yng Nghyngor Dinas Leeds. Yn y blog hwn, mae Charlotte yn rhannu ei phrofiad o fynychu Ysgol […]

“Profiad fel dim arall” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

“Profiad fel dim arall” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

Postiwyd ar 4 Awst 2022 gan Becs Parker

Mae Sidney Muchemwa yn Therapydd Galwedigaethol sydd newydd gymhwyso ac yn ddarpar ymchwilydd iechyd cyhoeddus sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Zimbabwe. Yn y blog hwn, mae Sidney yn rhannu ei […]

Ysgol haf agoriadol ‘hynod ddiddorol’ yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang

Ysgol haf agoriadol ‘hynod ddiddorol’ yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang

Postiwyd ar 31 Gorffennaf 2022 gan Becs Parker

Cynhaliodd Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson ei hysgol haf rithiol gyntaf i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd ac mae wedi derbyn adborth cadarnhaol gan y mynychwyr. Cynhaliodd y […]