Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Gofal iechyd corfforol mewn lleoliadau iechyd meddwl: sut y gall cyfnewid gwybodaeth daflu goleuni ar gyfleoedd i wella polisïau, ymarfer, addysg ac ymchwil

Iechyd meddwl oedolion

Gofal iechyd corfforol mewn lleoliadau iechyd meddwl: sut y gall cyfnewid gwybodaeth daflu goleuni ar gyfleoedd i wella polisïau, ymarfer, addysg ac ymchwil

Postiwyd ar 30 Ebrill 2024 gan Alison Tobin

Dr Seren Roberts Mae iechyd corfforol pobl ag afiechyd meddwl difrifol yn waeth na'r boblogaeth yn gyffredinol, a disgwylir y bydd hyd eu hoes rhwng 13 a 30 mlynedd yn […]

Iechyd meddwl oedolion

Pam ei bod hi’n iawn ‘methu’ addunedau Blwyddyn Newydd

Postiwyd ar 2 Mawrth 2024 gan Lily Maddock

Mae’r myfyriwr seicoleg israddedig Lily Maddock ar leoliad yn CUBRIC ar hyn o bryd, lle mae’n ymchwilio i unigolion ag amrywiadau rhif copi sy’n gysylltiedig â sgitsoffrenia ac yn asesu […]

Iechyd meddwl plant a'r glasoed

A yw profiadau o arwahanrwydd cymdeithasol yn effeithio ar iechyd meddwl pobl ifanc?

Postiwyd ar 9 Chwefror 2024 gan Alison Tobin

Sut mae cael eich ynysu oddi wrth bobl ifanc eraill yn berthnasol i broblemau iechyd meddwl? Yn y blog hwn, mae Dr Katherine Thompson, cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol sy’n ymchwilio i […]

Iechyd meddwl oedolion

Defnyddio dull ysgol gyfan ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru – Zoe Haslam,Dr Rachel Brown

Postiwyd ar 21 Medi 2023 gan Zoe Haslam

Mae nifer cynyddol o genhedloedd yn eirioli dros ddull ysgol gyfan ar gyfer llesiant emosiynol a meddyliol. Yn 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fframwaith yn amlinellu eu model ar gyfer ymgorffori’r […]

 
Darlith a Gwobr Cyflawniad Oes Skellern

Darlith a Gwobr Cyflawniad Oes Skellern

Postiwyd ar 16 Awst 2023 gan Ben Hannigan

Gwnaeth Eileen Skellern gyfraniad o bwys at ddatblygiad nyrsio iechyd meddwl modern a rhyngbersonol, ac yn sgil ei marwolaeth yn 1980 sefydlwyd cyfres o ddarlithoedd er cof iddi. Ers 2006 […]

Integreiddio ymchwil iechyd meddwl o ansawdd uchel ag addysgu israddedig

Integreiddio ymchwil iechyd meddwl o ansawdd uchel ag addysgu israddedig

Postiwyd ar 17 Chwefror 2020 gan Dr William Davies

Dr William Davies, Ysgolion Meddygaeth a Seicoleg Un o brif heriau ymchwil iechyd meddwl yw rhoi gwybod i’r grwpiau rhanddeiliaid perthnasol am y canfyddiadau sy’n datblygu gennym – mae’r rhain […]

Stori’r Gynhadledd am Adrodd Straeon – Jodie Gornall

Stori’r Gynhadledd am Adrodd Straeon – Jodie Gornall

Postiwyd ar 19 Medi 2019 gan Alison Tobin

Y Gynhadledd Ryngwladol am Adrodd Straeon er Iechyd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Un waith, fe fu cynhadledd, un wahanol i unrhyw gynhadledd arall oedd wedi bod ynghynt. Cafodd […]

Dewch i gwrdd â’r ymchwilydd – yr Athro Ben Hannigan

Dewch i gwrdd â’r ymchwilydd – yr Athro Ben Hannigan

Postiwyd ar 6 Awst 2019 gan Ben Hannigan

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Roeddwn yn gweithio ym maes iechyd meddwl cyn i mi ddechrau gwneud ymchwil. Astudiais ar gyfer gradd yn […]

Dewch i gwrdd â’r Ymchwilydd – Yr Athro Syr Michael Owen

Dewch i gwrdd â’r Ymchwilydd – Yr Athro Syr Michael Owen

Postiwyd ar 5 Gorffennaf 2019 gan Professor Michael Owen

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Digwyddodd dri pheth i mi pan oeddwn yn fyfyriwr Meddygaeth a ddylanwadodd ar fy newis gyrfa.  Yn gyntaf, […]

Jeremy Hall

Jeremy Hall

Postiwyd ar 10 Mehefin 2019 gan Professor Jeremy Hall

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Dylanwadodd dau beth arnaf. Y peth cyntaf oedd diddordeb dwys yn yr ymennydd. Yr ail oedd yr angen […]