Postiadau blog diweddaraf

Iechyd meddwl oedolion, Iechyd meddwl oedolion

O ‘famau Instagram’ i Seicosis Ôl-enedigol

Posted on 23 Mai 2019 by Marisa Casanova Dias

Mae mamolaeth i fod yn rhywbeth sy’n ymddangos yn “berffaith” ar Instagram. Yn llawn gwenu, cwtsio a babis ciwt. Ond mae mwy iddo na hynny, sydd ddim yn amlwg ar yr olwg gyntaf. Rydyn ni gyd yn clywed am oblygiadau corfforol rhoi genedigaeth, ond nid am salwch meddwl ar ôl cael babi. Mamolaeth mewn Bywyd
Read more


Iechyd meddwl oedolion

Nyrsio iechyd meddwl fel dewis gyrfaol – Ben Hannigan & Nicola Evans

Posted on 29 Ebrill 2019 by Alison Tobin

Sut i ddisgrifio’r hyn y mae nyrsys iechyd meddwl yn ei wneud? Dyna gwestiwn heriol, ac un fu’n sail i adolygiad diweddar o waith nyrsys iechyd meddwl graddedig a chofrestredig, Chwarae Ein Rhan. Amlinellodd hyn y ddadl dros waith nyrsys sy’n canolbwyntio ar unigolion, ac sy’n cynnwys rhoi gofal wyneb yn wyneb. Yn fwy diweddar,
Read more

Iechyd meddwl oedolion, Iechyd meddwl plant a'r glasoed

Gweithio mewn Uned Cyfeirio Disgyblion – Jodie Gornall

Posted on 8 Mawrth 2019 by Alison Tobin

Gan fod gen i ddiddordeb ers tro mewn iechyd meddwl a helpu pobl eraill, roeddwn i’n chwilio am swydd fyddai’n cynnig amrywiaeth i mi sydd y tu hwnt i’m cefndir yn y diwydiant gofal. Gwelais hysbyseb am Gynorthwy-ydd Addysgu Anghenion Addysgol Arbennig (SENTA) drwy asiantaeth. Roedd hyn yn gyfle i mi ddysgu am faes cwbl
Read more

Iechyd meddwl oedolion, Iechyd meddwl oedolion

Deng Mlynedd o Gymdeithas Niwrowyddoniaeth Ôl-raddedig Caerdydd

Posted on 6 Mawrth 2019 by Alison Tobin

Ysgrifennwyd gan Bwyllgor PCNS Arweinir Cymdeithas Niwrowyddoniaeth Ôl-raddedig Caerdydd (PCNS) gan fyfyrwyr a chaiff ei ariannu gan y Sefydliad Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl (NMHRI). Ein nod yw dod ag ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd sydd ar ddechrau eu gyrfa ac sydd â diddordeb mewn iechyd meddwl a niwrowyddoniaeth at ei gilydd, i gynnig cyfleoedd iddynt ddysgu,
Read more