Postiadau blog diweddaraf

Iechyd ac Iechyd Meddwl

Integreiddio ymchwil iechyd meddwl o ansawdd uchel ag addysgu israddedig

Posted on 17 Chwefror 2020 by Dr William Davies

Dr William Davies, Ysgolion Meddygaeth a Seicoleg Un o brif heriau ymchwil iechyd meddwl yw rhoi gwybod i’r grwpiau rhanddeiliaid perthnasol am y canfyddiadau sy’n datblygu gennym – mae’r rhain yn cynnwys cyd-academyddion, cleifion a chyrff cefnogi, clinigwyr, cyllidwyr ac elusennau, a gweithwyr proffesiynol fel cwnselwyr genetig. Mae myfyrwyr israddedig yn rhanddeiliaid allweddol eraill. Gan
Read more


Iechyd ac Iechyd Meddwl, Iechyd meddwl oedolion

Stori’r Gynhadledd am Adrodd Straeon – Jodie Gornall

Posted on 19 Medi 2019 by Alison Tobin

Y Gynhadledd Ryngwladol am Adrodd Straeon er Iechyd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Un waith, fe fu cynhadledd, un wahanol i unrhyw gynhadledd arall oedd wedi bod ynghynt. Cafodd y siwtiau busnes a’r teiau eu trawsnewid yn batrymau blodeuog a gwisgoedd hamddenol a llachar. Fin nos, cerddais i mewn i glywed straeon symbolig o
Read more

Iechyd ac Iechyd Meddwl, Iechyd meddwl oedolion

Dewch i gwrdd â’r ymchwilydd – yr Athro Ben Hannigan

Posted on 6 Awst 2019 by Ben Hannigan

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Roeddwn yn gweithio ym maes iechyd meddwl cyn i mi ddechrau gwneud ymchwil. Astudiais ar gyfer gradd yn y gwyddorau cymdeithasol pan adawais yr ysgol, ac ar ôl cyfnod byr o addysgu Saesneg fel ail iaith, cefais fy nenu at waith iechyd meddwl,
Read more

Iechyd meddwl oedolion, schizophrenia

Dewch i gwrdd â’r Ymchwilydd – Yr Athro Syr Michael Owen

Posted on 5 Gorffennaf 2019 by Professor Michael Owen

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Digwyddodd dri pheth i mi pan oeddwn yn fyfyriwr Meddygaeth a ddylanwadodd ar fy newis gyrfa.  Yn gyntaf, sylwais yn ystod fy nghwrs BSc Ymsang fy mod i’n hoffi gwneud gwaith ymchwil; roeddwn yn mwynhau gwneud arbrofion a dadansoddi’r canlyniadau.  Yn ail, dechreuais
Read more