Skip to main content
Steffan

Steffan


Latest posts

Hwyl dros y Nadolig Tra’n Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd

Hwyl dros y Nadolig Tra’n Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd

Posted on 22 December 2014 by Steffan

Helyntion Crol Dolig Cyn imi droi rownd, roedd hi'n bump o'r gloch ar brynhawn Iau ola'r tymor ym Mhrifysgol Caerdydd...y traethodau wedi'u cyflwyno, y gwin wedi'i agor ar gerddoriaeth Nadoligaidd […]

Prysurdeb tra’n Astudio yn y Brifysgol

Prysurdeb tra’n Astudio yn y Brifysgol

Posted on 30 November 2014 by Steffan

Fe ddaeth hi'n Wythnos 10! Mae'n anodd coelio cyn lleied o amser sydd ar ol o'r tymor hwn. Mewn dim bydd pawb yn mynd am adref ac yn ymbaratoi ar […]

Y Manteision o Astudio Cymraeg yn y Brifysgol

Y Manteision o Astudio Cymraeg yn y Brifysgol

Posted on 12 November 2014 by Steffan

Gan ei bod hi bellach yn dod yn amser penderfynu ar opsiynau prifysgol a'r math o gwrs yr ydych am ei ddilyn, dwi am gymryd y cyfle yma i son […]

Noson Gymraeg Fisol Clwb Ifor Bach

Noson Gymraeg Fisol Clwb Ifor Bach

Posted on 31 October 2014 by Steffan

Ymddiheuriadau mai rwan ydw i'n blogio am nos Lun, ond dwi'n meddwl ei bod hi wedi cymryd tan rwan i mi adfer! Do, fe ddechreuodd noson Gymraeg fisol newydd Clwb […]

Y Daith o Ogledd Cymru i Caerdydd

Y Daith o Ogledd Cymru i Caerdydd

Posted on 30 September 2014 by Steffan

Teg Edrych Tuag Adref? Wel helo ‘na! Steffan ydw’ i ac rwy’n astudio’r Gymraeg a Gwleidyddiaeth yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Alla’i ddim meddwl am well amser ichi ymuno â mi- […]