Third year

Myfyrio ar ôl Blwyddyn yn Cwblhau Gradd Ymsang

Posted on 17 June 2021 by Shôn

Bydd y rhai ohonoch sydd wedi darllen fy mlogiau eraill yn gwybod fy mod wedi treulio’r flwyddyn academaidd 2020/21 yn cwblhau gradd ymsang mewn Ffarmacoleg. Gradd ychwanegol yw gradd ymsang, fel arfer gradd Baglor mewn Gwyddoniaeth, sy’n cael ei chwblhau rhwng blynyddoedd 3 a 4 neu blynyddoedd 4 a 5 o’r cwrs Meddygaeth yng Nghaerdydd.
Read more


Top 5 Coffee Shops to do work in

Posted on 5 June 2021 by Rowenna

Exam season can be a daunting time, especially when you have to work in your room or your kitchen as this is not always a quiet space where it is easy to study – especially considering we’ve spent so long in our houses this year! Here is a list of the top five coffee shops
Read more


Prosiectau Ymchwil

Posted on 28 April 2021 by Shôn

Fel rhan o radd ymsang, mae disgwyl i ni fel myfyrwyr gwblhau prosiect ymchwil ac mae’r prosiectau hyn yn cyfri am ran mawr o’r radd. Oherwydd y cyfyngiadau yn gysylltiedig â COVID-19 sydd wedi bod yn eu lle yn ystod y flwyddyn yma, mae hi wedi bod yn heriol i gynnal y prosiectau ymchwil hyn
Read more


Asesiadau yn Ystod COVID-19

Posted on 10 March 2021 by Shôn

Rwyf eisioes wedi trafod fy mhrofiadau o addysg wyneb-yn-wyneb yn ystod fy ngradd ymsang y flwyddyn hon, ond beth am asesiadau ac arholiadau? Yn y blog yma, rwyf yn bwriadu ceisio egluro sut oedd asesiadau yn arfer digwydd a sut mae hyn wedi newid oherwydd cyfyngiadau COVID-19. Byddaf yn disgrifio fy mhrofiadau i ar y
Read more


Self-care ideas whilst you are at university.

Posted on 14 February 2021 by Jess

Self-care is so important, especially when you are studying during a pandemic. Here are a few suggestions to help you look after yourself. Foot spa and a pedicure You could make a foot spa, by getting a rectangular bucket, putting some nice smelling shower gel or bubble bath in it and some warm water. You
Read more
5 Things University has Taught Me

Posted on 22 May 2020 by Ellie

It’s official! I have finally handed in my very last assessment and have completed my degree at Cardiff University. What a three years it has been, and I can say with my whole heart that it has been the best three years of my life. It is a strange feeling now that I have finished.
Read moreA day in the life of a third-year journalism student

Posted on 22 February 2019 by Gee

Every degree is different, and no one’s timetable, and day will ever be the same in University. Depending on the degree, you will either have more contact hours and less independent research or less contact hours and more independent study. Contact hours are the number of hours you are in University for, being actively taught.
Read more