Skip to main content
Steffan

Steffan


Postiadau blog diweddaraf

Hwyl dros y Nadolig Tra’n Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd

Hwyl dros y Nadolig Tra’n Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 22 Rhagfyr 2014 gan Steffan

Helyntion Crol Dolig Cyn imi droi rownd, roedd hi'n bump o'r gloch ar brynhawn Iau ola'r tymor ym Mhrifysgol Caerdydd...y traethodau wedi'u cyflwyno, y gwin wedi'i agor ar gerddoriaeth Nadoligaidd […]

Prysurdeb tra’n Astudio yn y Brifysgol

Prysurdeb tra’n Astudio yn y Brifysgol

Postiwyd ar 30 Tachwedd 2014 gan Steffan

Fe ddaeth hi'n Wythnos 10! Mae'n anodd coelio cyn lleied o amser sydd ar ol o'r tymor hwn. Mewn dim bydd pawb yn mynd am adref ac yn ymbaratoi ar […]

Y Manteision o Astudio Cymraeg yn y Brifysgol

Y Manteision o Astudio Cymraeg yn y Brifysgol

Postiwyd ar 12 Tachwedd 2014 gan Steffan

Gan ei bod hi bellach yn dod yn amser penderfynu ar opsiynau prifysgol a'r math o gwrs yr ydych am ei ddilyn, dwi am gymryd y cyfle yma i son […]

Noson Gymraeg Fisol Clwb Ifor Bach

Noson Gymraeg Fisol Clwb Ifor Bach

Postiwyd ar 31 Hydref 2014 gan Steffan

Ymddiheuriadau mai rwan ydw i'n blogio am nos Lun, ond dwi'n meddwl ei bod hi wedi cymryd tan rwan i mi adfer! Do, fe ddechreuodd noson Gymraeg fisol newydd Clwb […]

Y Daith o Ogledd Cymru i Caerdydd

Y Daith o Ogledd Cymru i Caerdydd

Postiwyd ar 30 Medi 2014 gan Steffan

Teg Edrych Tuag Adref? Wel helo ‘na! Steffan ydw’ i ac rwy’n astudio’r Gymraeg a Gwleidyddiaeth yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Alla’i ddim meddwl am well amser ichi ymuno â mi- […]