Skip to main content

Partneriaethau

Llywio Lleoedd: AGWEDD newydd ar CAUKIN

Llywio Lleoedd: AGWEDD newydd ar CAUKIN

Postiwyd ar 2 Rhagfyr 2020 gan Peter Rawlinson

Mae cwmni graddedig o Brifysgol Caerdydd CAUKIN Studio wedi bod yn creu effaith drwy bensaernïaeth ers pum mlynedd. Gan weithio gyda chymunedau, cyrff anllywodraethol, myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol, mae CAUKIN […]

Hyrwyddo Arloesedd Myfyrwyr

Hyrwyddo Arloesedd Myfyrwyr

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2020 gan Peter Rawlinson

Ydych chi’n fyfyriwr ac oes syniad mawr gyda chi? Mae tîm Menter a Dechrau Busnes Prifysgol Caerdydd yn arwain dau brosiect i hyrwyddo arloesedd myfyrwyr a phrosiectau entrepreneuriaeth ar draws […]

Partneriaeth ar gyfer polisi cyhoeddus gwell

Partneriaeth ar gyfer polisi cyhoeddus gwell

Postiwyd ar 20 Tachwedd 2020 gan Peter Rawlinson

Caiff arloesi mewn polisi cyhoeddus ei seilio ar ymddiriedaeth dros amser. Ar ôl blynyddoedd o weithio ar y cyd, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a Phrifysgol Caerdydd wedi creu partneriaeth […]

Ffyniant mewn busnesau newydd gan fyfyrwyr yn ystod pandemig Covid-19?

Ffyniant mewn busnesau newydd gan fyfyrwyr yn ystod pandemig Covid-19?

Postiwyd ar 11 Tachwedd 2020 gan Peter Rawlinson

Rydym yn byw mewn cyfnod digynsail ac ansicr. Er gwaethaf y problemau economaidd, mae’r galw am fentor busnes un i un gan dîm Mentro a Dechrau Busnesau Prifysgol Caerdydd wedi cynyddu’n aruthrol […]

Busnes Myfyriwr Graddedig yn helpu BBaChau lleol drwy’r pandemig

Busnes Myfyriwr Graddedig yn helpu BBaChau lleol drwy’r pandemig

Postiwyd ar 4 Tachwedd 2020 gan Peter Rawlinson

Sefydlodd Steph Locke (BA 2008), myfyriwr graddedig mewn Athroniaeth o Brifysgol Caerdydd, Bencadlys Nightingale, sef platfform digidol i fabwysiadu Deallusrwydd Artiffisial (DA) yn 2018. Ysbrydolwyd yr enw gan nyrs o […]

Anelu am Wobr Earthshot

Anelu am Wobr Earthshot

Postiwyd ar 21 Hydref 2020 gan Heath Jeffries

Wrth feddwl am achub ein planed, mae Adam Dixon yn credu ei fod yn gallu helpu. Ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd (BEng 2015, MPhil, 2016) fe sefydlodd Phytoponics. Mae'r […]

Dau ‘dro cyntaf’ i fforwm electroneg

Dau ‘dro cyntaf’ i fforwm electroneg

Postiwyd ar 24 Awst 2020 gan Heath Jeffries

Torrodd Prifysgol Caerdydd dir newydd yn ddiweddar drwy gynnal cynhadledd fyd-eang ar electroneg amledd uchel. Cyflawnodd y digwyddiad ddau beth mawr am y tro cyntaf, drwy gael ei gynnal yn […]

Llwyddiant i Brosiect Mentora Iaith

Llwyddiant i Brosiect Mentora Iaith

Postiwyd ar 4 Awst 2020 gan Peter Rawlinson

Dechreuodd y Prosiect Mentora Myfyrwyr MFL sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yn 2015. Cafodd ei lunio mewn ymateb i’r gostyngiad sylweddol yn nifer y bobl ifanc oedd yn […]

A ydych yn gyffrous am Spot-a-bee?

A ydych yn gyffrous am Spot-a-bee?

Postiwyd ar 27 Gorffennaf 2020 gan Heath Jeffries

Y tro nesaf y byddwch yn yr ardd, neu'n mynd â’r ci am dro, cadwch lygad am wenyn. Os byddwch yn cymryd llun ar eich ffôn o'r planhigion y maen […]

Symud o werthuso i ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus

Symud o werthuso i ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus

Postiwyd ar 22 Gorffennaf 2020 gan Heath Jeffries

Yn 2014, mewn adroddiad i Swyddfa Gabinet y DU, cyflwynodd Yr Athro Jonathan Shepherd gysyniad yr ecosystem dystiolaeth. Am y tro cyntaf, gwnaeth hyn integreiddio'r prosesau o gynhyrchu a chydblethu […]