Skip to main content

Partneriaethau

Deall yr Economi Greadigol

Deall yr Economi Greadigol

Postiwyd ar 8 Mai 2019 gan Heath Jeffries

O ble mae creadigrwydd yn deillio a pham mae’n bwysig i economi, diwylliant a hunaniaeth dinasoedd? Sut gallem ddeall hyn er mwyn llywio dyfodol y ddinas? Ers 2014, mae tîm […]

Clwstwr Caergrawnt – gwersi am anuniongyrchedd, serendipedd ac agosrwydd ar y daith at arloesedd

Clwstwr Caergrawnt – gwersi am anuniongyrchedd, serendipedd ac agosrwydd ar y daith at arloesedd

Postiwyd ar 2 Mai 2019 gan Heath Jeffries

Treuliodd yr Athro Rick Delbridge y Tymor Michaelmas diwethaf fel Cymrawd Gwadd yng Ngholeg Sidney Sussex, Prifysgol Caergrawnt. Yn ei rôl fel Deon Ymchwil, Arloesedd a Menter Prifysgol Caerdydd, roedd […]

Gampws Arloesedd Caerdydd – diweddariad adeiladu

Gampws Arloesedd Caerdydd – diweddariad adeiladu

Postiwyd ar 7 Mawrth 2019 gan Laura Kendrick

Mae’r gwaith gosod pyst sylfaen wedi’i gwblhau ar Gampws Arloesedd Caerdydd ar Heol Maendy ac mae tŵr craen bellach ar y safle, sy’n arwydd o ddechrau’r gwaith adeiladu ar y […]

Sut y gwnaeth PTG newid fy mywyd

Sut y gwnaeth PTG newid fy mywyd

Postiwyd ar 27 Chwefror 2019 gan Laura Kendrick

Mae Dr Maria Rubiano-Saavedra wedi bod yn gweithio ar brosiect Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth llwyddiannus rhwng Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd a GAMA Healthcare, arweinydd y farchnad. Mae GAMA […]

Caerdydd a Hokkaido – cyfeillgarwch arbennig

Caerdydd a Hokkaido – cyfeillgarwch arbennig

Postiwyd ar 20 Chwefror 2019 gan Duncan Wass

Mae Catalysis yn cyflymu adweithiau cemegol. Hebddo, byddai'r byd modern yn wahanol iawn – mae popeth o danwyddau i ddeunyddiau i gynnyrch fferyllol yn dibynnu ar gatalysis yn y broses […]

Ymchwil arloesol i ynni glân, gwyrdd er mwyn lleddfu tlodi tanwydd a gwella ansawdd aer

Ymchwil arloesol i ynni glân, gwyrdd er mwyn lleddfu tlodi tanwydd a gwella ansawdd aer

Postiwyd ar 13 Chwefror 2019 gan Laura Kendrick

Nod FLEXIS yw lleihau risgiau datgarboneiddio drwy hwyluso cludiant carbon-isel, integreiddio tanwyddau adnewyddadwy i’r grid a datblygu dull dibynadwy o ddal carbon a’i storio. Mae ei ddull unigryw’n modelu sut […]

Canolfan Hyfforddiant Doethurol ar gyfer rchu Lled-ddargludyddion Cyfansaw Gweithgynhydd EPSRC (CSM CDT)

Canolfan Hyfforddiant Doethurol ar gyfer rchu Lled-ddargludyddion Cyfansaw Gweithgynhydd EPSRC (CSM CDT)

Postiwyd ar 5 Chwefror 2019 gan Laura Kendrick

Yn sail i bron pob teclyn electronig cyfoes, o ffonau clyfar i lechi, mae Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS) - dyfeisiau mân gydag effaith fawr. Yma, mae’r Athro Peter Smowton, Rheolwr Gyfarwyddwr […]

Sefydliad Catalysis Caerdydd: Deng Mlynedd o Wyddoniaeth ac Arloesedd

Sefydliad Catalysis Caerdydd: Deng Mlynedd o Wyddoniaeth ac Arloesedd

Postiwyd ar 25 Ionawr 2019 gan Richard Catlow

Wrth i ni ddathlu degfed penblwydd Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI), mae’n addas myfyrio ar gampau’r Sefydliad a’i Gyfarwyddwr Sefydlol; yn ogystal â rôl allweddol gwyddoniaeth a thechnoleg gatalytig yn y […]

Neges gan Ysgrifennwr Gwadd: Llwyddiant entrepreneur Caerdydd â Realiti Rhithwir

Neges gan Ysgrifennwr Gwadd: Llwyddiant entrepreneur Caerdydd â Realiti Rhithwir

Postiwyd ar 17 Ionawr 2019 gan Laura Kendrick

Mae George Bellwood yn fyfyriwr Rheoli Busnes, Marchnata ar ei drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Sylfaenydd/Cyfarwyddwr Virtus Tech. Darlith oedd sbardun y syniad o fod yn entrepreneur i […]

Campws Arloesedd Caerdydd – Ymgysylltu Addysgol gyda Bouygues UK

Campws Arloesedd Caerdydd – Ymgysylltu Addysgol gyda Bouygues UK

Postiwyd ar 9 Ionawr 2019 gan Laura Kendrick

Darn gan Ysgrifennwr Gwadd – Nick Toulson, Cynghorydd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR), Bouygues UK Rhyngweithio Addysgol yn ystod y Cyfnod Adeiladu Fel gydag unrhyw brosiect adeiladu mawr, mae manteision i’r […]