Skip to main content

Partneriaethau

Cysylltu’r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS)

Cysylltu’r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS)

Postiwyd ar 20 Gorffennaf 2020 gan Peter Rawlinson

Sglodion electronig mân yw Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sy'n sbarduno technolegau yfory. Maen nhw'n gyflymach ac yn fwy hyblyg na silicon, ac i'w canfod mewn amrywiaeth o gynhyrchion arloesol o ffonau symudol […]

Pennaeth Britishvolt yn cefnogi dyfodol glanach

Pennaeth Britishvolt yn cefnogi dyfodol glanach

Postiwyd ar 7 Gorffennaf 2020 gan Peter Rawlinson

Mae cynfyfyriwr o Ysgol Busnes Caerdydd, Orral Nadjari (MBA, 2008),  eisiau adeiladu ffatri werdd enfawr sy’n cynhyrchu batris cyntaf a mwyaf y DU ym Mro Morgannwg Yma, mae Prif Swyddog Gweithredol a sefydlydd Britishvolt yn dweud wrth blog y Cartref Arloesedd pam ei fod o’r farn bod her COVID-19 ar hyn o bryd yn cynnig mwy o gyfleoedd yn y dyfodol i gerbydau a bwerir gan fatris.  Dechreuodd taith Mr. Nadjari tuag at lwyddiant ym Mhrifysgol Caerdydd.  Cwblhaodd MBA yn Ysgol Busnes Caerdydd ar ôl astudio BSc mewn Astudiaethau Busnes a Japaneeg.  “Mae fy ngyrfa’n seiliedig ar fy amser ym Mhrifysgol,” meddai Mr. Nadjari.  “Cafodd ei ysgogi gan weledigaeth a dyheadau entrepreneuraidd, ac mae'n bleser gennyf eu gwireddu o'r diwedd gyda Britishvolt. Rwyf wrth fy modd â’r gobaith o ddychwelyd i adeiladu ffatri enfawr bwysig yn agos iawn at y lle y treuliais saith mlynedd orau fy mywyd."  Mae Britishvolt yn gobeithio creu hyd at 4,000 […]

Dathlu sbarc | spark – buddsoddi mewn arloesedd

Dathlu sbarc | spark – buddsoddi mewn arloesedd

Postiwyd ar 7 Gorffennaf 2020 gan Peter Rawlinson

Mae canolfan ar gyfer cwmnïau newydd, cwmnïau deilliannol, busnesau myfyrwyr a mentrau cymdeithasol wedi cyrraedd ei phwynt adeiladu uchaf. Bydd sbarc | spark yn helpu pobl fentrus i gysylltu, cydweithio a chreu.  Yma, mae […]

Rhaid i’r byd ar ôl y pandemig fod yn fwy teg ac yn fwy cynaliadwy

Rhaid i’r byd ar ôl y pandemig fod yn fwy teg ac yn fwy cynaliadwy

Postiwyd ar 3 Gorffennaf 2020 gan Peter Rawlinson

Mae COVID-19 wedi tanio gobeithion ac ofnau ar gyfer y byd ar ôl y pandemig. Gobeithion bod byd newydd yn bosibl; ofnau y bydd yr hen fyd yn ailgodi, er […]

Caerdydd yn cydweithio i wneud ‘miliwn o fasgiau y dydd’

Caerdydd yn cydweithio i wneud ‘miliwn o fasgiau y dydd’

Postiwyd ar 29 Mai 2020 gan Peter Rawlinson

Y Brifysgol yn cydweithio â Hard Shell Mae Prifysgol Caerdydd yn ymuno â Hard Shell, sef gwneuthurwr cyfarpar diogelu byd-eang i gynhyrchu hyd at filiwn o fasgiau atal hylif y […]

Llwyddiant a chydnabyddiaeth i Smallspark o Gaerdydd

Llwyddiant a chydnabyddiaeth i Smallspark o Gaerdydd

Postiwyd ar 12 Mai 2020 gan Peter Rawlinson

Mae Systemau Gofod Smallspark wedi cofrestru ar gyfer y rhwydwaith cefnogi busnesau cenedlaethol, SPRINT, fydd yn caniatáu mynediad at gyllid ar gyfer prosiect mawr sy’n ceisio defnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI) […]

Blas ar Arloesedd ym maes Adeiladu

Blas ar Arloesedd ym maes Adeiladu

Postiwyd ar 11 Chwefror 2020 gan Heath Jeffries

  Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi bod yn cael blas ar fywyd gwaith ar Gampws Arloesedd Caerdydd. Drwy ei Raglen Llysgenhadon Adeiladu i Fyfyrwyr, mae […]

Partneriaeth yn cyfrannu at effeithlonrwydd cwmni gwin mwyaf y DU

Partneriaeth yn cyfrannu at effeithlonrwydd cwmni gwin mwyaf y DU

Postiwyd ar 3 Hydref 2019 gan Heath Jeffries

Mae partneriaeth rhwng Gwneuthurwr y Flwyddyn Accolade Wines, Canolfan Ymchwil Panalpina (PARC) a Phrifysgol Caerdydd wedi helpu'r cwmni diodydd i symleiddio gweithrediadau a chyflawni gostyngiadau sylweddol yn eu lefelau cyflenwi. […]

Tanwydd synthetig cynaliadwy ar gyfer planed lanach a gwyrddach

Tanwydd synthetig cynaliadwy ar gyfer planed lanach a gwyrddach

Postiwyd ar 2 Hydref 2019 gan Heath Jeffries

Does dim amheuaeth ynghylch cynhesu byd-eang. Mae adroddiad diweddar gan y Cenhedloedd Unedig yn nodi bod newid yn yr hinsawdd yn achosi llanast llwyr yn ein moroedd a’n rhanbarthau iâ. […]

Pontio bwlch y lled-ddargludyddion cyfansawdd

Pontio bwlch y lled-ddargludyddion cyfansawdd

Postiwyd ar 26 Mehefin 2019 gan Heath Jeffries

ICS yn cefnogi deunyddiau a dyfeisiau’r dyfodol Mae’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) yn pontio’r bwlch rhwng academia a diwydiant wrth hyrwyddo ymchwil i ddyfeisiau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS) a’u datblygu yn […]